О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

  Поновљени избори за чланове Савета МЗ КРЋЕВАЦ 

ће се одржати:

 2.07.2023. године, од 1200 – 2000 часова

За Савет МЗ КРЋЕВАЦ бира се 5 чланова Савета МЗ

 

Изборна листа за избор чланова Савета месне заједнице Крћевац је иста као и на изборима који су одржани 25.06.2023. године, односно гласа се за исте кандидате.

Све информације везане за изборе за чланове Савета МЗ, можете добити код:

  • секретара Изборне комисије, Ђорђа Глигоријевића, тел.064/853-9155
  • в.д.председника Савета месних заједница:

Крћевац, Бојан Ивановић, тел. 064/0193-868

  • званичној интернет страници општине Топола – ИЗБОРИ ЗА САВЕТЕ МЗ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ТОПОЛА

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Број: 020-573/2023-05-I

Дана: 27.06.2023. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Софија Радојковић, с.р.