На основу Одлуке о начину коришћења површина јавне намене у дане одржавања манифестација и вашара у општини Топола (,,Службени гласник СО Топола”, број 2/2019, 13/2019 и 17/22) Комисија за доделу локација јавне намене за време одржавања вашара и манифестација у Тополи објављује

ЈАВНИ  ПОЗИВ

за учешће на Вашару” Петровдан,, 2023. године

 

Позивају се заинтересована лица да узму учешће у излагању робе и услуге за одржавање Вашара „Петровдан 2023“ на дан 12.07.2023. године.

Продаја производа и услуга вршиће се из привремених монтажних објеката и то: тезги,  павиљона, монтажних киоска и другог покретног мобилијара.

Контакт особе: Мирослав Јевтић тел: 064/ 861-4290 и

Ђорђе Глигоријевић тел: 062/ 702-973.

Топола

Дана:28.06.2023. године                      

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Ђорђе Глигоријевић,с.р.