О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се све странке/ корисници који имају пребавлаиште, односно ботравиште на територији општине Топола  да могу поднети захтев Општинској управи општине Топола и Центру за социјални рад ,,Сава Илић“ Аранђеловац – Одељење у Тополи за измену појединачног акта (Решења) које је коначно и правоснажно уколико од коначности, односно правоснажности решења није протекло више од две године, а иста су донета на основу Закона о финансијској подршци породици са децом чије одредбе нису у сагласности са Уставом.

Одлука Уставног суда Републике Србије бр.  IY3-216/2018,  IY3-247/2018, и

IY3-266/2017

Обавештење – За осигуранице које су имале право на надокнаду по основу рођења детета.неге детета и посебне неге детета и остале надокнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета за подношење захтева за измену решења уколико постоји основ