OБАВЕШТЕЊЕ

за подношење предлога пројеката у оквиру Програма ,,Општински економски развој у Источној Србији 2021-2025.Фаза III-МЕД III

Пројекти од јавног интереса-акције „Општина Топола по мери грађана “

Општина Топола суфинансираће у 2023. години пројекте од јавног интереса кроз спровођење акције Општина Топола по мери грађана који омогућава непосредно учешће грађана у решавању дела проблема локалних заједница (мањих захвата на уређењу јавних површина као што су дечја игралишта, уређење паркова,неуређених зелених површина,уређење прилаза за лица са инвалидитетом, дрвореда и сл.) у сарадњи са општином Топола.

Обавештавамо вас да ће се консултативни састанак Радног тела са заинетересованим представницима група грађана одржати у згради Општинске управе у скупштинској сали са почетком у 12 часова следећим данима:

– 18.05.2023 састанак са представницима младих (ђачки парламент, ученичка задруга и др.)

– 19.05.2023 састанак са осетљивим групама (особе ромске националне припадности, особе са инвалидитетом и корисници новчане социјалне помоћи, родитељи деце са сметњама у развоју и др.)

– 22.05.2023 састанак са удружењима грађана и представницима месних заједница.

За сва додатна питања у вези састанка можете контактирати Општинску управу Општине Топола на тел. 034/6811-008 или Јасну Миљковић, 064/8614105, Маргарету Живановић, 064/8614100, Марину Максић, 064/8614218.