На основу члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/20014-други закон, 101/2016-други закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 2/2019) и члана 3. и 36. Пословника о раду Привременог органа („Службени гласник СО Топола“ број 34/2023) и предлога Одлуке Комисије за избор корисника за доделу једнократне новчане помоћи за набаву огрева за 2023. годину од 24.11.2023. године,

Привремени орган општине Топола, на седници одржаној дана 28.11.2023. године донео је

ОДЛУКУ

о додели једнократне новчане помоћи за куповину огрева

осетљивим категоријама становништва са подручја општине Топола

 

 Члан 1.

Усваја се Предлог Одлуке о поступку доделе једнократне новчане помоћи за куповину огрева осетљивим категоријама становништва са подручја општине Топола од 24.11.2023. године, Комисије за избор корисника за доделу једнократне новчане помоћи за набаву огрева за 2023. годину у укупном износу 1.962.000,00 динара.

Члан 2.

Одобравају се финансијска средства из буџета општине Топола, у износу од по 9.000,00 динара, лицима која испуњавају услове по спроведеном Јавном огласу за избор корисника за доделу једнократне новчане помоћи за набаву огрева за 2023. годину број 020-808/2023-03 од 07.11.2023. године и то:

РБ Име и презиме Место становања Број и датум подношења захтева
1 Коцић Николина Горња Шаторња 553-478/2023 од  09.11.2023.
2 Радовановић Јелка Наталинци 553-477/2023 од 09.11.2023.
3 Гавриловић Милан Горња Трнава 553-476/2023 од 09.11.2023
4 Беришај Елохна Село Топола 553-400/2023 од 08.11.2023.
5 Стојадиновић Жељко Клока 553-475/2023 од 09.11.2023.
6 Брковић Петар Топола 553-473/2023 од 09.11.2023.
7 Беришај Сафет Топола 553-402/2023 од 08.11.2023.
8 Ружић Ненад Село Топола 553-464/2023 од 09.11.2023.
9 Петровић Горан Топола 553-471/2023 од 09.11.2023.
10 Прокић Драгослав Топола 553-404/2023 од 08.11.2023.
11 Гојковић Вујичић Ивана Божурња 553-503/2023 од 10.11.2023.
12 Ђушић Владимир Топола 553-493/2023 од 10.11.2023.
13 Радојковић Гордана Село Топола 553-524/2023 од 10.11.2023.
14 Станковић Иван Јунковац 553-496/2023 од 10.11.2023.
15 Ћирић Иван Светлић 553-393/2023 од 08.11.2023.
16 Ћирић Велимир Светлић 553-394/2023 од 08.11.2023.
17 Биријевић Гордана Доња Трнава 553-521/2023 од 10.11.2023.
18 Лазаревић Анђелка Топола 553-499/2023 од 10.11.2023.
19 Петковић Рашко Рајковац 553-500/2023 од 10.11.2023.
20 Комазец Нада Топола 553-498/2023 од 10.11.2023.
21 Вујичић Милинко Топола 553-522/2023 од 10.11.2023.
22 Митровић Верка Доња Шаторња 553-502/2023 од 10.11.2023.
23 Чолић Дејан Божурња 553-518/2023 од 10.11.2023.
24 Јанковић Ковиљка Горња Трнава 553-396/2023 од 08.11.2023.
25 Радосављевић Зоран Топола 553-388/2023 од 07.11.2023.
26 Гавриловић Бобан Топола 553-519/2023 од 10.11.2023.
27 Васић Слободан Топола 553-389/2023 од 08.11.2023.
28 Благојевић Снежана Топола 553-391/2023 од 08.11.2023.
29 Павловић Јовица Топола 553-390/2023 од 08.11.2023.
30 Беришај Себастијан Село Топола 553-463/2023 од 09.11.2023.
31 Ранковић Миланка Топола 553-403/2023 од 08.11.2023.
32 Јовановић Данијела Жабаре 553-466/2023 од 09.11.2023.
33 Цољи Алил Село Топола 553-401/2023 од 08.11.2023.
34 Живановић Жарко Божурња 553-470/2023 од 09.11.2023.
35 Бериша Фатиме Село Топола 553-494/2023 од 10.11.2023.
36 Живановић Стојка Белосавци 553-467/2023 од 09.11.2023.
37 Вујичић Славиша Божурња 553-405/2023 од 08.11.2023.
38 Божовић Радисав Село Топола 553-469/2023 од 09.11.2023.
39 Мујиџа Софија Село Топола 553-468/2023 од 09.11.2023.
40 Цољи Новица Село Топола 553-527/2023 од 10.11.2023.
41 Јовановић Јелена Жабаре 553-392/2023 од 08.11.2023.
42 Мирковић Мирослав Шуме 553-457/2023 од 10.11.2023.
43 Цољи Фићри Село Топола 553-457/2023 од 09.11.2023.
44 Бериша Смајљ Село Топола 553-410/2023 од 08.11.2023.
45 Јовановић Драгана Јунковац 553-545/2023 од 13.11.2023.
46 Јокић Далибор Крћевац 553-544/2023 од 13.11.2023.
47 Стевановић Горан Божурња 553-408/2023 од 08.11.2023.
48 Николић Жарко Горович 553-411/2023 од 08.11.2023.
49 Миливојевић Горан Наталинци 553-530/2023 од 10.11.2023.
50 Бериша Самсон Село Топола 553-459/2023 од 09.11.2023.
51 Спасић Лепосава Село Топола 553-412/2023 од 08.11.2023.
52 Ерић Драгољуб Топола 553-413/2023 од 08.11.2023.
53 Мијаиловић Лидија Топола 553-462/2023 од 09.11.2023.
54 Благојевић Драгоје Наталинци 553-529/2023 од 10.11.2023.
55 Комненовић Бранка Божурња 553-480/2023 од 09.11.2023.
56 Стевановић Љиљана Топола 553-483/2023 од 09.11.2023.
57 Ивановић Снежана Крћевац 553-432/2023 од 08.11.2023.
58 Николић Ратко Горович 553-491/2023 од 09.11.2023.
59 Николић Милан Топола 553-441/2023 од 09.11.2023.
60 Јовановић Викторија Топола 553-510/2023 од 10.11.2023.
61 Марковић Љубинко Божурња 553-440/2023 од 09.11.2023.
62 Јовановић Тијана Винча 553-399/2023 од 08.11.2023.
63 Дакић Дејан Шуме 553-479/2023 од 09.11.2023.
64 Живковић Гроздана Топола 553-398/2023 од 08.11.2023.
65 Михаиловић Дарко Јунковац 553-482/2023 од 09.11.2023.
66 Раденковић Саша Село Топола 553-481/2023 од 09.11.2023.
67 Бериша Драгана Село Топола 553-508/2023 од 10.11.2023.
68 Марковић Дејан Горња Трнава 553-435/2023 од 08.11.2023.
69 Симић Марина Село Топола 553-429/2023 од 08.11.2023.
70 Исаковић Светлана Јунковац 553-431/2023 од 08.11.2023.
71 Бериша Миљаим Село Топола 553-428/2023 од 08.11.2023.
72 Бериша Дритон Село Топола 553-427/2023 од 08.11.2023.
73 Гудурић Милан Топола 553-448/2023 од 09.11.2023.
74 Алексић Милун Жабаре 553-507/2023 од 10.11.2023.
75 Степановић Дарко Доња Трнава 553-446/2023 од 09.11.2023.
76 Петронијевић Јован Крћевац 553-426/2023 од 08.11.2023.
77 Ненадов Тања Жабаре 553-387/2023 од 07.11.2023.
78 Ивановић Јулијана Божурња 553-383/2023 од 07.11.2023.
79 Јовановић Нада Топола 553-532/2023 од 10.11.2023.
80 Нешић Милица Топола 553-513/2023 од 10.11.2023.
81 Миливојевић Александра Топола 553-456/2023 од 09.11.2023.
82 Бериша Синан Село Топола 553-444/2023 од 09.11.2023.
83 Раденковић Жељко Топола 553-442/2023 од 09.11.2023.
84 Беришај Мустафа Село Топола 553-450/2023 од 09.11.2023.
85 Јовановић Јелена Село Топола 553-445/2023 од 09.11.2023.
86 Габић Немања Село Топола 553-407/2023 од 08.11.2023.
87 Павловић Снежана Белосавци 553-406/2023 од 08.11.2023.
88 Лекић Радослав Загорица 553-449/2023 од 09.11.2023.
89 Демирај Љуља Топола 553-455/2023 од 09.11.2023.
90 Ђурић Миодраг Крћевац 553-506/2023 од 10.11.2023.
91 Нешић Милан Топола 553-512/2023 од 10.11.2023.
92 Гавриловић Олга Наталинци 553-417/2023 од 08.11.2023.
93 Петровић Драган Топола 553-487/2023 од 09.11.2023.
94 Приљева Зорица Топола 553-486/2023 од 09.11.2023.
95 Стевановић Иван Божурња 553-504/2023 од 10.11.2023.
96 Миладиновић Миленија Село Топола 553-517/2023 од 10.11.2023.
97 Ивовић Слободанка Топола 553-516/2023 од 10.11.2023.
98 Павлићевић Нинослава Топола 553-434/2023 од 08.11.2023.
99 Тодоровић Зоран Топола 553-490/2023 од 09.11.2023.
100 Ђокић Милосав Доња Трешњевица 553-488/2023 од 09.11.2023.
101 Маринковић Драган Јунковац 553-526/2023 од 10.11.2023.
102 Аћимовић Тијана Топола 553-436/2023 од 08.11.2023.
103 Балатон Верица Топола 553-379/2023 од 07.11.2023.
104 Зиндовић Мирчета Топола 553-386/2023 од 07.11.2023.
105 Богојевић Дејан Топола 553-385/2023 од 07.11.2023.
106 Јовановић Зоран Село Топола 553-421/2023 од 08.11.2023.
107 Цољи Суљо Село Топола 553-423/2023 од 08.11.2023.
108 Раденковић Миодраг Топола 553-414/2023 од 08.11.2023.
109 Зечевић Бисенија Липовац 553-501/2023 од 10.11.2023.
110 Миладиновић Славица Село Топола 553-531/2023 од 10.11.2023.
111 Гавриловић Душан Наталинци 553-395/2023 од 08.11.2023.
112 Бошковић Зоран Крћевац 553-509/2023 од 10.11.2023.
113 Добрић Милојица Топола 553-447/2023 од 09.11.2023.
114 Сремчевић Томислав Жабаре 553-458/2023 од 09.11.2023.
115 Срећковић Живорад Наталинци 553-461/2023 од 09.11.2023.
116 Ћирић Јасмина Топола 553-472/2023 од 09.11.2023.
117 Величковић Весна Топола 553-474/2023 од 09.11.2023.
118 Драгојловић Саша Топола 553-465/2023 од 09.11.2023.
119 Васиљевић Драган Доња Трнава 553-528/2023 од 10.11.2023.
120 Цалић Горан Наталинци 553-384/2023 од 07.11.2023.
121 Илић Јелица Топола 553-416/2023 од 08.11.2023.
122 Андрић Милијана Јунковац 553-515/2023 од 10.11.2023.
123 Комазец Милан Топола 553-511/2023 од 10.11.2023.
124 Петровић Анита Топола 553-419/2023 од 08.11.2023.
125 Станковић Зденка Топола 553-420/2023 од 08.11.2023.
126 Николић Мирјана Божурња 553-489/2023 од 09.11.2023.
127 Васовић Данијела Село Топола 553-422/2023 од 08.11.2023.
128 Русојевић Дејан Топола 553-433/2023 од 08.11.2023.
129 Миловановић Милица Жабаре 553-654/2023 од 15.11.2023.
130 Тодоровић Светлана Шуме 553-547/2023 од 13.11.2023.
131 Костић Ненад Наталинци 553-548/2023 од 13.11.2023.
132 Танасијевић Владимир Топола 553-569/2023 од 14.11.2023.
133 Караклић Миланче Клока 553-628/2023 од 15.11.2023.
134 Глишић Виолета Наталинци 553-632/2023 од 15.11.2023.
135 Вукићевић Миланка Светлић 553-633/2023 од 15.11.2023.
136 Васиљевић Бригита Топола 553-659/2023 од 16.11.2023.
137 Матић Милијана Липовац 553-541/2023 од 13.11.2023.
138 Јовановић Гордана Божурња 553-559/2023 од 13.11.2023.
139 Мишић Данка Топола 553-614/2023 од 14.11.2023.
140 Ђукић Станија Топола 553-579/2023 од 14.11.2023.
141 Јевтић Митра Јунковац 553-598/2023 од 14.11.2023.
142 Николић Драгана Наталинци 553-612/2023 од 14.11.2023.
143 Маћешић Мирјана Топола 553-644/2023 од 15.11.2023.
144 Јовановић Далиборка Топола 553-553/2023 од 13.11.2023.
145 Чолић Десанка Божурња 553-607/2023 од 14.11.2023.
146 Јовановић Наташа Овсиште 553-578/2023 од 14.11.2023.
147 Караклић Милутин Клока 553-602/2023 од 14.11.2023.
148 Вукадиновић Драгован Белосавци 553-343/2023 од 13.11.2023.
149 Јовановић Настасија Клока 553-534/2023 од 13.11.2023.
150 Дукић Мирјана Винча 553-536/2023 од 13.11.2023.
151 Зечевић Славица Липовац 553-535/2023 од 13.11.2023.
152 Јовановић Наташа Топола 553-533/2023 од 13.11.2023.
153 Чолић Јелена Топола 553-585/2023 од 14.11.2023.
154 Стаменковић Јасмина Топола 553-552/2023 од 13.11.2023.
155 Николић Сања Топола 553-537/2023 од 13.11.2023.
156 Раденковић Драгослав Топола 553-538/2023 од 13.11.2023.
157 Дугић Рада Наталинци 553-539/2023 од 13.11.2023.
158 Нешић Драгана Топола 553-540/2023 од 13.11.2023.
159 Грковић Јасна Топола 553-542/2023 од 13.11.2023.
160 Симић Милан Доња Шаторња 553-589/2023 од 14.11.2023.
161 Благојевић Добривоје Рајковац 553-613/2023 од 14.11.2023.
162 Костић Драгић Наталинци 553-611/2023 од 14.11.2023.
163 Арсенијевић Десанка Белосавци 553-610/2023 од 14.11.2023.
164 Заркић Добрила Клока 553-609/2023 од 14.11.2023.
165 Раденковић Светлана Топола 553-608/2023 од 14.11.2023.
166 Петровић Петар Жабаре 553-606/2023 од 14.11.2023.
167 Јовановић Радислав Клока 553-604/2023 од 14.11.2023.
168 Танасијевић Бранко Јунковац 553-603/2023 од 14.11.2023.
169 Џунић Александар Село Топола 553-601/2023 од 14.11.2023.
170 Шишмановић Мара Винча 553-655/2023 од 16.11.2023.
171 Благојевић-Чолић Катарина Топола 553-653/2023 од 15.11.2023.
172 Максимовић Наташа Топола 553-649/2023 од 15.11.2023.
173 Краинчевић Жељко Жабаре 553-648/2023 од 15.11.2023.
174 Јовановић Миодраг Овсиште 553-645/2023 од 15.11.2023.
175 Благојевић Борика Крћевац 553-643/2023 од 15.11.2023.
176 Петковић Бранко Наталинци 553-593/2023 од 14.11.2023.
177 Вујић Зорица Винча 553-619/2023 од 14.11.2023.
178 Јоксимовић Адам Топола 553-617/2023 од 14.11.2023.
179 Јарић Станислава Наталинци 553-616/2023 од 14.11.2023.
180 Вилус Љубица Наталинци 553-615/2023 од 14.11.2023.
181 Ђурић Винка Наталинци 553-642/2023 од 15.11.2023.
182 Јаковљевић Јадранка Топола 553-631/2023 од 15.11.2023.
183 Прокић Милунка Маскар 553-630/2023 од 15.11.2023.
184 Чучковић Бранко Топола 553-629/2023 од 15.11.2023.
185 Арсенијевић Љиљана Белосавци 553-626/2023 од 15.11.2023.
186 Јевтић Жаклина Село Топола 553-625/2023 од 15.11.2023.
187 Марковић Милева Топола 553-624/2023 од 15.11.2023.
188 Ивковић Милица Жабаре 553-621/2023 од 15.11.2023.
189 Максимовић Дарко Топола 553-591/2023 од 14.11.2023.
190 Матијевић Дејан Топола 553-592/2023 од 14.11.2023.
191 Јевтић Радомир Наталинци 553-641/2023 од 15.11.2023.
192 Гајић Љубинка Загорица 553-595/2023 од 14.11.2023.
193 Богићевић Љиљана Село Топола 553-596/2023 од 14.11.2023.
194 Караклић Ружица Клока 553-597/2023 од 14.11.2023.
195 Јовановић Радојко Белосавци 553-586/2023 од 14.11.2023.
196 Велимировић Тања Горович 553-584/2023 од 14.11.2023.
197 Никић Иван Белосавци 553-639/2023 од 15.11.2023.
198 Радовановић Јасминка Топола 553-638/2023 од 15.11.2023.
199 Ивановић Верка Жабаре 553-636/2023 од 15.11.2023.
200 Матић Биљана Винча 553-635/2023 од 15.11.2023.
201 Јовановић Весна Божурња 553-634/2023 од 15.11.2023.
202 Радовановић Летка Божурња 553-82/2023 од 14.11.2023.
203 Јовановић Рада Божурња 553-581/2023 од 14.11.2023.
204 Станковић Југослав Топола 553-576/2023 од 14.11.2023.
205 Вучић Александар Топола 553-573/2023 од 13.11.2023.
206 Јвтић Душан Топола 553-572/2023 од 13.11.2023.
207 Максимовић Мирослав Топола 553-571/2023 од 13.11.2023.
208 Стевановић Предраг Топола 553-570/2023 од 13.11.2023.
209 Миленовић Љиљана Село Топола 553-562/2023 од 13.11.2023.
210 Лакић Љииљана Топола 553-560/2023 од 13.11.2023.
211 Станојевић-Антић Зорка Топола 553-558/2023 од 13.11.2023.
212 Танацковић Јасна Село Топола 553-557/2023 од 13.11.2023.
213 Вилотић Светлана Топола 553-556/2023 од 13.11.2023.
214 Гавриловић Снежана Светлић 553-555/2023 од 13.11.2023.
215 Аранђеловћ Весна Клока 553-554/2023 од 13.11.2023.
216 Алексић Емилија Клока 553-551/2023 од 13.11.2023.
217 Ранковић Радосав Божурња 553-549/2023 од 13.11.2023.
218 Матић Живомир Доња Трнава 553-546/2023 од 13.11.2023.

Члан 2.

Корисници који не испуњавају услове на основу расписаног Јавног огласа за избор корисника за доделу једнократне новчане помоћи за набаву огрева за 2023. годину број 020-808/2023-03 од 07.11.2023. године.

РБ Име и презиме Место становања Број и датум подношења захтева
1 Поповић Зоран Наталинци 553-599/2023 од 14.11.2023.
2 Радосављевић Милованка Јунковац 553-568/2023 од 13.11.2023.
3 Кузмановић Милица Божурња 553-637/2023 од 15.11.2023.
4 Матић Слађана Наталинци 553-561/2023 од 13.11.2023.
5 Беришај Брахим Село Топола 553-550/2023 од 13.11.2023.
6 Павловић Раденко Село Топола 553-594/2023 од 14.11.2023.
7 Живановић Јасмина Топола 553-618/2023 од 14.11.2023.
8 Ћелић Љуба Божурња 553-580/2023 од 14.11.2023.
9 Стојковић Јелка Горња Трнава 553-651/2023 од 15.11.2023.
10 Животић Наташа Топола 553-627/2023 од 15.11.2023.
11 Прокић Ана Топола 553-588/2023 од 14.11.2023.
12 Неговановић Рајка Топола 553-647/2023 од 15.11.2023.
13 Јовановић Младомир Божурња 553-600/2023 од 14.11.2023.
14 Јанковић Спасоје Топола 553-605/2023 од 14.11.2023.
15 Живковић Радмила Божурња 553-505/2023 од 10.11.2023.
16 Нешић Зорка Топола 553-514/2023 од 10.11.2023.
17 Раденковић Небојша Топола 553-381/2023 од 07.11.2023.
18 Јанковић Стеван Топола 553-523/2023 од 10.11.2023.
19 Крунић Стана Шуме 553-520/2023 од 10.11.2023.
20 Вуковић Светлана Топола 553-443/2023 од 08.11.2023.
21 Габић Томислав Топола 553-425/2023 од 08.11.2023.
22 Ђурић Стефан Топола 553-485/2023 од 09.11.2023.

Члан 3.

Средства из члана 1. ове Одлуке, одобравају се са позиције 31, Програм 11- Социјална и дечија заштита, програмска класификације 0902-0001-Једнократне помоћи и други облици помоћи, економска класификација 472931-Једнократне накнаде у натури, идентификациони број 07547, функција 090, извор  финансирања 01, Одлуке о буџету општине Топола за 2023. годину („Службени гласник СО Топола“ број 17/2022, 16/2023, 24/2023 и 35/2023).

 

Члан 4.

Бесповратна средства се исплаћују након доношења појединачних решења Председника Привременог oргана општине Топола којима ће бити утврђена права и обавезе корисника средстава.

Исплата средстава из члана 1. ове Одлуке ће се вршити  на текући рачун лица наведених у тачки 2. ове Одлуке.

Члан 5.

Одлуку објавити на огласној табли и званичној интернет презентацији Општине Топола www.topola.rs.

 

Члан 6.

Приговор на одлуку подноси се у року од 8 дана од дана истицања одлуке на огласној табли Општине Топола. Приговор се подноси Привременом Органу Општине Топола.

Члан 7.

О спровођењу ове одлуке стараће се Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности.

 

Члан 8.

Одлука ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Општинске управе Општине Топола.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН

ОПШТИНЕ ТОПОЛА

Број: 020-856/2023-05-I

Дана: 28.11.2023. године

ПРЕДСЕДНИК

ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

Драган Јовановић, с.р.