На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 2/2019), чланова 10. и 17. Одлуке о Општинском већу општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 3/2019 и 5/2019-испр.), у склопу разматрања Предлога Одлуке о додели средстава планираних за дотације спортским удружењима у 2022. години,

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 2.03.2022. године донело је

 

ОДЛУКУ

 О  ДОДЕЛИ  СРЕДСТАВА

ПЛАНИРАНИХ ЗА ДОТАЦИЈЕ СПОРТСКИМ УДРУЖЕЊИМА

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА

за 2022. годину

 

Члан 1.

            Усваја се Предлог Комисије за расподелу средстава за дотације спортским удружењима на територији општине Топола од 24.02.2022. године.

Члан 2.

            Расподела средстава из члана 1. ове одлуке врши се на следећи начин:

РБ Подносиоц програма Средства из буџета редован програм Средства из буџета школски спорт Укупна средства из буџета
1 Одбојкашки клуб „Карађорђе“, Топола 1.175.000,00 450.000,00 1.625.000,00
2 Женски фудбалски клуб „Карађорђе“, Топола    675.000,00 350.000,00 1.025.000,00
3 Рукометни клуб „Карађорђе”, Топола 1.000.000,00 1.000.000,00
4 Фудбалски клуб „АФ Дуљај”, Топола    325.000,00 300.000,00 625.000,00
5 Женски рукометни клуб „Колибри”, Горња Трнава 230.000,00 350.000,00 580.000,00
6 Аутомобилски спортски клуб „Топола” 420.000,00 420.000,00
7 Кошаркашки клуб „Карађорђе”, Топола 145.000,00 250.000,00 395.000,00
8 Фудбалски клуб „Шумадинац 1913”, Наталинци 375.000,00 375.000,00
9 Клуб малог фудбала „Опленац”, Топола 350.000,00 350.000,00
10 Спортско теквондо удружење „Киндер”, Топола 350.000,00 350.000,00
11 Фудбалски клуб „Винча”, Винча 335.000,00 335.000,00
12 Омладински фудбалски клуб „Трнава”, Доња Трнава 335.000,00 335.000,00
13 Фудбалски клуб „БСК”, Белосавци 335.000,00 335.000,00
14 Фудбалски клуб „Јасеница”, Божурња 335.000,00 335.000,00
15 Омладински фудбалски клуб „Пласковац” Пласковац 335.000,00 335.000,00
16 Савез за школски спорт „Опленац”, Топола 300.000,00 300.000,00
17 Спортско удружење „Ашихара Каикан Опленац” Топола 250.000,00 250.000,00
18 Фудбалски клуб „Младост”, Јеленац 200.000.00 200.000.00
19 Фудбалски клуб „Борац”, Клока 200.000.00 200.000.00
20 Фудбалски клуб „Младост”, Рајковац 200.000.00 200.000.00
21 Фудбалски клуб „Калипоље”, Жабаре 200.000,00 200.000.00
22 Спортско шаховско удружење „Карађорђе”, Топола 200.000,00 200.000,00
23 Стрељачка дружина „Топ”, Топола 130.000,00 130.000,00
24 Фудбалски клуб „Будућност”, Блазнава 100.000,00 100.000.00
25 Фудбалски клуб „Р. Домановић”, Овсиште 100.000,00 100.000.00
26 Фудбалски клуб „Шумадинац 1949”, Шуме 100.000,00 100.000,00
27 Фудбалски клуб „Крћевац 04”, Крћевац 100.000,00 100.000.00
28 Фудбалски клуб „Јунковац”, Јунковац 100.000,00 100.000.00
29 Фудбалски клуб „Будућност МИ”, Доња Трнава 100.000,00 100.000.00
30 Омладински фудбалски клуб „Јарменовци” Јарменовци 100.000,00 100.000.00
31 Фудбалски клуб „Горња Трнава 1938”, Горња Трнава 100.000,00 100.000.00
32 Фудбалски клуб „Маскар”, Маскар 100.000,00 100.000.00
33 Тениски клуб „Опленац”, Топола 100.000,00 100.000,00
34 Спортско атлетско удружење „Сад трчи”, Топола 100.000,00 100.000,00
35 Опленачко стреличарско удружење, Топола 50.000,00 50.000,00
36 Стрељачка дружина „Опленац”, Топола 50.000,00 50.000,00
УКУПНО: 9.300.000,00 2.000.000,00 11.300.000,00

Члан 3.

Наведеним спортским удружењима из члана 2 ове Одлуке средства се расподељују у складу са планираним средствима за финансирање спорта (годишњи програм) којима се остварује општи интерес у области спорта у Општини Топола за 2022. годину („Сл. гласник општине Топола”, бр. 16/2021), кроз програмску активност 1301-0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, позиција 105, економска класификација 481 у износу од 9.300.000,00 динара и програмску активност 1301-0002 – Подршка предшколском и школском спорту, позиција 106, економска класификација 481, у износу од 2.000.000,00 динара.

 

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику СО Топола“ и на инернет страници www.topola.rs.

ОПШТИНА ТОПОЛА

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                               

Број: 020-91/2022-05-III                                                                        

Дана: 2.03.2022. године

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Игор Петровић