На основу члана 44. став 5. Закона о локалној самоуправи (”Службени глсник РС” број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. 47/18 и 111/21- др. закон ), члана 63.став 1.тачка 8. Статута општине Топола (”Службени гласник СО Топола” број 2/2019), одредби Правилника о стипендирању студената са територије општине Топола (” Службени гласник СО Топола”  број 24/2016, 17/2021 и 17/22 ), Конкурса за доделу студенских стипендија за школску 2022/2023 годину на територији Општине Топола, број:451-89/2022-03 од 29.12.2022. године и Предлога Одлуке Комисије за доделу студенских стипендија за школску 2022/2023 годину са територије општине Топола, број: 451-87/2022-03 од  07.02.2023. године,

Председник Општине Топола  дана  09.02.2023. године, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

 ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023 ГОДИНУ

  1. I. Право на студенску стипендију за школску 2022/2023 годину у складу са одредбама Правилника о стипендирању студената са територије општине Топола (”Службени гласник СО Топола” број 24/2016, 17/2021 и 17/22)  и  Конкурса за доделу студенских стипендија за школску 2022/2023 годину на територији Општине Топола, број: 451-89/2022-03 од 29.12.2022. године су стекли следећи студенти:
Редни број Име и презиме Факултет Година студија
1. Василије Николић Географски факултет Београд Четврта  година
2. Невена Марковић Учитељски факултет Београд Четврта година
3. Стефан Миливојевић Економски факултет Београд Друга година
4. Катарина Стојадиновић Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Четврта година
5. Лазар Николић Пољопривредни факултет I година Maстер студија
6. Марија Мијаиловић Факултет техничких наука Нови Сад Четврта година
7. Јелена Стевић Факултет политичких наука Београд Трећа година
8. Стефан Гавриловић Природно-математички факултет Крагујевац Прва година
9. Милица Ђурђевић Факултет медицинских наука Крагујевац Прва година
10. Милица Марковић Факултет инжињерских наука Крагујевац Прва година
11. Јелена Маринковић Економски факултет Крагујевац Прва година
12. Александра Јовановић Факултет уметности Приштина Друга година
13. Софија Вељовић Саобраћајни факултет Београд Четврта година
14. Урош Вељовић Машински факултет Београд Прва година
15. Софија Николић Технолошки факултет Нови Сад I година мастер
16. Кристина Рајковић Машински факултет Крагујевац Прва година
17. Душица Живановић Факултет за хотелијерство и туризам Врњачка Бања Трећа година
18. Ана Митић Пољопривредни факултет  Београд Прва година
19. Живко Шевић Правни факултет Београд Прва година
20. Теодора Пантић Правни факултет Београд Прва година
21. Ана Јовановић Филозофски факултет Београд Трећа година
22. Марија Ивковић Природно-математички факултет Крагујевац Друга година
23. Марија Топаловић Правни факултет Београд Прва година
24. Невена Урошевић Факултет организационих наука Београд Прва година
25. Тамара Шевић Београдска академија пословних и уметничких струковних студија Београд Прва година
26. Анђела Радивојевић Факултет медицинских наука Београд Друга година
27. Сара Пантић Економски факултет Крагујевац Прва година
28. Јована Маринковић Факултет медицинских наука Прва година
29. Милица Живковић Економски факултет Београд Прва година
30. Емилија Секулић Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Друга година
31. Маријана Прокић Факултет инжињерских наука Крагујевац Прва година
32. Тамара Радовић Факултет политичких наука Београд Прва година
33. Ана Милић Факултет за хотелијерство и туризам Врњачка Бања Трећа година
34. Лука Матић Пољопривредни факултет Београд Прва година
35. Алекандар Ђорђевић Шумарски факултет Београд Четврта година
36. Лазар Новаковић Природно-математички факултет Београд Прва година
37. Милица Манојловић Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Трећа година
38. Александра Петровић Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Београд Прва година
39. Марија Вукадиновић Хемијски факултет Београд Прва година
40. Ђорђе Павлићевић Природно-математички факултет Крагујевац Прва година
41. Катарина Перишић Факултет медицинских наука Крагујевац Прва година
42. Ања Спасовска Економски факултет Крагујевац Четврта година
43. Тања Спасовска Медицински факултет Крагујевац Друга година
44. Софија Маријановић Висока здравствена школа струковних студија Београд Друга година
45. Кристина Тимотијевић Правни факултет Крагујевац Четврта година
46. Ивана Алексијевић Економски факултет Крагујевац Четврта година
47. Бојана Алексијевић Факултет инжињерских наука Крагујевац Трећа година
48. Милица Илић Правни факултет Крагујевац Четврта година
49. Софија Чумић Факултет специјалну едукацију и рехабилитацију Београд Прва година
50. Ђорђе Гојковић Правни факултет Београд Четврта година
51. Андрија Марковић Факултет драмских уметности Београд Права година
52. Лазар Милојевић Академија техничко-уметничких струковних студија Београд Трећа година
53. Кристина Никодијевић Филозофски факултет Нови Сад Четврта година
54. Софија Банић Филозофски факултет Београд Прва година
55. Невена Симић Економски факултет Крагујевац Трећа година
56. Валентина Томић Саобраћајни факултет Београд Прва година
57. Вања Мирковић Факултет инжињерских наука Крагујевац I година мастер
58. Јелена Павловић Факултет медицинских наукаКрагујевац Четврта година
59. Катарина Спасић Правни факултет Београд Прва година
60. Игор Спасић Висока школа електротехнике и рачунарства Младеновац Пра година
61. Милица Јевтић Природно-математички факултет Крагујевац Трећа година
62. Јован Матић Висока школа електротехнике и рачунарства Београд Трећа година
63. Јована Ивковић Факултет медицинских наука Крагујевац Прва година
64. Жељко Вукићевић Економски факултет Крагујевац Трећа година
65. Јадранка Милуновић Медицински факултет Београд Прва година
66. Анђела Танасијевић Економски факултет Крагујевац Трећа година
67. Нада Митровић Правни факултет Крагујевац Прва година
68. Исидора Арсенијевић Економски факултет Београд Четврта година
69. Кристина Бабић Електротехнички факултет Београд Мастер
70. Лука Станисављевић Академија струковних студија Аранђеловац Прва година
71. Јована Весић Факултет педагошких наука Јагодина Четврта година
72. Тамара Јовановић Прани факултет Крагујевац Апсолвентски стаж

 

 

 

  1. У складу са Правилником о стипендирању студената са територије општине Топола (”Службени гласник СО Топола ‘,’ број 24/2016 , 17/2021 и 17/22)  и  Конкурсом за доделу студенских стипендија за школску 2022/2023 годину на територији Општине Топола, број: 451-89/2022-03 од 29.12.2022. године: право на општинску студенску стипендију имају студенти за школску 2022/2023 годину чију висину студентске стипендије одређује Општинско веће општине Тополе, и то:
Редни број Име и презиме Факултет Година студија НАПОМЕНА
1. Никола Ивошевић Саобраћајни факултет Београд Прва година Висину ст. стип. одређује Општ. веће
2. Никола Будимир Математички факултет Београд Друга година Висину ст. стип. одређује Општ. веће

 

III. У складу са одредбама Правилника  о стипендирању студената са територије Општине Топола (” Службени гласник СО Топола ‘,’ број 24/2016 ,  17/2021 и 17/22)  и  Конкурса за доделу студенских стипендија за школску 2022/2023 годину на територији Општине Топола, број: 451-89/2022-03 од 29.12.2022. године нису стекли право на општинску студенску стипендију за школску 2022/2023 годину са територије општине Топола следећи студенти:

Редни број Име и презиме Факултет Година студија НАПОМЕНА
1. Eлена Ричковски Факултет организационих наука Београд Прва година Самофинансирајући студент
2. Валентина Савић Факултет медицинских наука Крагујевац Друга година Нема просек (7,85)
3. Ђорђе Тимотијевић Факултет медицинских наука Крагујевац Друга година Нема просек(7,69)
4. Валентина Гајић Филолошки факултет Београд Прва година Нема просек(4,45)
5. Невена Станишић Њкономски факултет Крагујевац Прва година Нема просек(4,35)
6. Давид Панић Факултет инжињерских наука Крагујевац Друга година Нема просек (7,60)
7. Лука Петровић Факултет инжињерских наука Крагујевац Трећа година Није допунио документацију у датом року
8. Тамара Ташић Висока здравствена школа Београд Прва година Нема просек(4,39)
  1. Сва права и обавезе између Општине Топола и корисника стипендије биће регулисани Уговором о стипендирању који за општину Топола потписује Председник Општине Топола, с једне стране и студент који је стекао право на студенску стипендију за 2022/2023. годину са територије општине Топола, с друге стране.
  2. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Општине Топола и на званичној презентацији општине Топола „www.topola.rs“

ОПШТИНА ТОПОЛА

Број:451-88/2023-05-II

Дана: 09.02.2023. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Радојковић Владимир, с.р.