На основу члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/20014-други закон, 101/2016-други закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 2/2019), Одлуке о буџету општине Топола за 2023. годину („Службени гласник СО Топола” број 17/2022, 16/2023 и 24/23) и члана 3. и 36. Пословника о раду Привременог органа („Службени гласник СО Топола“ број 34/2023), у склопу разматрања Предлога Одлуке о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима са територије општине Топола из буџета општине Топола за 2023. годину,

Привремени орган општине Топола на седници одржаној дана 29.12.2023. године донео је

О Д Л У К У

о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима

са територије општине Топола из буџета Општине Топола за 2023. годину

 

Члан 1.

Усваја се Предлог Одлуке о избору корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2023. годину, број 326-222/2023-03 од 28.12.2023. године, Комисије за избор корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола и одобравају подстицајна средства у укупном износу 2.295.877,09  динара.

Члан 2.

Расподела средстава из члана 1. ове Одлуке врши се на следећи начин:

РБ Име, презиме и место становања Број и датум подношења захтева Мера Укупна вредност инвестиције у РСД без ПДВ Износ подстицајних средстава

(дин)

%

подстицаја

1 Радомир Чолић

Жабаре

327-204/2023-03

од  13.10.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 20.000,00 20.000,00
2 Живомир Новаковић

Горња Шаторња

327-205/2023-03

од  13.10.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 5.000,00 5.000,00
3 Бојан Стојадиновић

Јунковац

327-206/2023-03

од  13.10.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 27.500,00 27.500,00
4 Драган Пантић

Загорица

327-207/2023-03

од  16.10.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 15.000,00 15.000,00
5 Драган Поповић

Загорица

327-208/2023-03

од  16.10.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 12.500,00 12.500,00
6 Славица Павловић

Горња Трнава

327-209/2023-03

од  16.10.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 10.500,00 10.000,00
7 Милан Минић

Овсиште

327-212/2023-03

од  16.10.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 15.000,00 15.000,00
8 Дејан Марковић

Маскар

327-213/2023-03

од  16.10.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 27.500,00 27.500,00
9 Милорад Шапић

Клока

327-215/2023-03

од  16.10.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 7.500,00 7.500,00
10 Милош Милованчевић

Крћевац

327-216/2023-03

од  16.10.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 7.500,00 7.500,00
11 Иван Грујучић

Топола

327-220/2023-03

од  17.10.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 27.500,00 27.500,00
12 Горан Вељовић

Јунковац

327-220/2023-03

од  17.10.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 17.500,00 17.500,00
13 Микица Радосављевић

Жабаре

327-222/2023-03

од  17.10.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 20.000,00 20.000,00
14 Зорица Ђорђевић

Топола ( Село)

327-224/2023-03

од  17.10.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 22.500,00 22.500,00
15 Драган Шундић

Крћевац

327-225/2023-03

од  17.10.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 12.500,00 12.500,00
16 Илија Славковић

Белосавци

327-227/2023-03

од  18.10.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 15.000,00 15.000,00
17 Живомир Ивановић

Загорица

327-228/2023-03

од  18.10.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 5.000,00 5.000,00
18 Марко Ђукић

Клока

327-231/2023-03

од  18.10.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 15.000,00 15.000,00

19

Милан Николић

Доња Трешњевица

320-144/2023-03

од  28.09.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 252.745,00 144.000,00 56,97
20 Жељко Јевђић

Горња Трнава

320-145/2023-03

од  28.09.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 242.312,73 60.000,00 24,76
21 Славољуб Ђукић

Клока

320-146/2023-03

од  29.09.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 43.727,27 24.000,00 54,89
22 Дејан Караклић

Клока

320-147/2023-03

од  29.09.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 37.581,81 24.000,00 63,86
23 Милош Миловановић

Белосавци

320-148/2023-03

од  29.09.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 41.509,09 24.000,00 57,82
24 Александар Лакић

Жабаре

320-149/2023-03

од  29.09.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 110.418,18 72.000,00 65,21
25 Љиљана Ђорђевић

Жабаре

320-150/2023-03

од  02.10.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 191.725,16 120.000,00 62,59
26 Бранка Теофановић

Клока

320-151/2023-03

од  04.10.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 19.090,91 12.000,00 62,86
27 Милета Радовановић

Горња Шаторња

320-152/2023-03

од  09.10.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 44.050,00 24.000,00 54,48
28 Томислав Васић

Клока

320-153/2023-03

од  09.10.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 42.363,64 24.000,00 56,65
29 Биљана Обрадовић

Маскар

320-154/2023-03

од  09.10.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 47.572,72 24.000,00 50,45
30 Бојан Стојадиновић

Клока

320-155/2023-03

од  09.10.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 76.036,36 48.000,00 63,13
31 Владан Јанковић

Горња Трнава

320-156/2023-03

од  10.10.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 38.781,82 12.000,00 30,94
32 Ђорђе Недељковић

Крћевац

320-157/2023-03

од  10.10.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 19.183,26 12.000,00 62,55
33 Радмила Станковић

Наталинци

320-159/2023-03

од  12.10.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 22.472,72 12.000,00 53,39
34 Радомир Чолић

Жабаре

320-161/2023-03

од  12.10.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 88.245,46 48.000,00 54,39
35 Милош Милованчевић

Крћевац

320-162/2023-03

од  16.10.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 91.788,94 36.000,00 39,22
36 Милорад Шапић

Клока

320-163/2023-03

од  16.10.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 17.409,09 12.000,00 68,93
37 Слободан Стевановић

Топола (Село)

320-164/2023-03

од  16.10.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 19.648,48 12.000,00 61,07
38 Иван Грујичић

Топола

320-165/2023-03

од  17.10.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 37.500,00 24.000,00 64,00
39 Зорица Ђорђевић

Топола (Село)

320-166/2023-03

од  17.10.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 36.056,09 24.000,00 66,56
40 Зоран Луковић

Белосавци

320-167/2023-03

од  17.10.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 39.309,09 24.000,00 61,05
41 Микица Радосављевић

Жабаре

320-168/2023-03

од  18.10.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 234.545,10 132.000,00 56,28
42 Ненад Јовановић

Светлић

320-169/2023-03

од  19.10.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 26.236,36 12.000,00 45,74
43 Милан Лукић

Доња Трешњевица

320-170/2023-03

од  20.10.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 36.363,64 24.000,00 65,99
44 Драган Филиповић

Загорица

320-171/2023-03

од  23.10.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 43.630,91 12.000,00 27,50
45 Милош Манојловић

Белосавци

320-172/2023-03

од  23.10.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 90.910,00 36.000,00 39,59
46 Нада Мијатовић

Белосавци

320-173/2023-03

од  24.10.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 68.000,03 48.000,00 70,59
47 Драган Мијатовић

Белосавци

320-174/2023-03

од  25.10.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 233.548,00 84.000,00 35,97
48 Анита Мијатовић

Белосавци

320-175/2023-03

од  25.10.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 76.581,72 12.000,00 15,67
49 Душица Пантић

Загорица

320-177/2023-03

од  26.10.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 37.363,64 12.000,00 32,17
50 Славиша Костић

Клока

320-178/2023-03

од  26.10.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 20.727,27 12.000,00 57,89
51 Драгутин Бошковић

Доња Трнава

320-179/2023-03

од  27.10.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 35.943,19 24.000,00 66,77
52 Љиљана Мијаиловић

Војковци

320-180/2023-03

од  27.10.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 77.563,64 12.000,00 15,47
53 Бојан Ђукић

Клока

320-181/2023-03

од  27.10.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 101.754,54 36.000,00 35,38
54 Иван Спасић

Крћевац

320-182/2023-03

од  27.10.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 40.963,64 24.000,00 58,59
55 Миодраг Јовановић

Горња Трнава

327-304/2023-03

од  27.10.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 20.360,61 12.000,00 58,94
56 Радослав Марковић

Горња Трнава

320-184/2023-03

од  30.10.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 37.112,73 12.000,00 32,33
57 Драган Мићић

Белосавци

320-185/2023-03

од  30.10.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 139.500,00 48.000,00 34,41
58 Зоран Николић

Јеленац

320-186/2023-03

од  30.10.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 40.254,55 24.000,00 59,62
59 Весна Чолић

Жабаре

320-187/2023-03

од  30.10.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 22.545,45 12.000,00 53,23
60 Момчило Сточић

Горович

327-371/2023-03

од  30.10.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 54.279,54 36.000,00 66,32
61 Миодраг Николић

Белосавци

327-372/2023-03

од  30.10.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 65.272,73 24.000,00 36,77
62 Слободан Гавриловић

Божурња

320-189/2023-03

од  31.10.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 51.599,49 24.000,00 46,51
63 Милан Манојловић

Крћевац

320-190/2023-03

од  31.10.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 71.318,18 36.000,00 50,48
64 Драган Николић

Горович

320-191/2023-03

од  31.10.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 26.909,09 12.000,00 44,59
65 Рајко Милићевић

Белосавци

320-192/2023-03

од  31.10.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 126.363,64 72.000,00 56,98
66 Драгољуб Богдановић

Јеленац

320-193/2023-03

од  31.10.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 20.090,90 12.000,00 59,73
67 Слободан Ђурђевић

Горња Трнава

327-94/2023-03

од  12.09.2023.

Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева 160.000,00 80.000,00 50
68 Марко Ђурђевић

Горња Трнава

327-95/2023-03

од  12.09.2023.

Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева 160.000,00 80.000,00 50
69 Рајка Шевић

Блазнава

327-141/2023-03

од  28.09.2023.

Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева 60.916,67 42.641,66 70
70 Небојша Росић

Јарменовци

327-142/2023-03

од  29.09.2023.

Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева 187.329,20 93.664,60 50
71 Момчило Живковић

Доња Трешњевица

327-153/2023-03

од  02.10.2023.

Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева 71.166,67 35.583,33 50
72 Татјана Ковачевић

Јунковац

327-306/2023-03

од  27.10.2023.

Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева 37.000,00 25.900,00 70
73 Зоран Јовановић

Горња Трнава

327-477/2023-03

од  31.10.2023.

Инвестиције у физичка средства пластеници 54.750,00 35.587,50 65
УКУПНО 4.373.428,95 2.295.877,09

Члан 3.

Средства из члана 1. ове Одлуке, одобравају се са позицијa 63 и 65, програмске класификације 0101-0001-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници и 0101-0002-Мере подршке руралном развоју, економска класификација 451-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, идентификациони број 07547, функција 421, извор  финансирања 01, Одлуке о буџету општине Топола за 2023. годину („Службени гласник СО Топола“ број 17/2022, 16/2023, 24/2023 и 35/2023), а биће исплаћена са позиција 64 и 66, програмске класификације 0101-0001-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници и 0101-0002-Мере подршке руралном развоју, економска класификација 451-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, идентификациони број 07547, функција 421, извор финансирања 01, Одлуке о привременом финансирању буџета општине Топола за период јануар – март 2024. године („Службени гласник СО Топола“ број 40/2023).

 

Члан 4.

Бесповратна средства се исплаћују након доношења појединачних решења Председника Привременог Органа општине Топола којима ће бити утврђена права и обавезе корисника средстава.

Исплата средстава из члана 1. ове Одлуке ће се вршити  на наменски рачун корисника средстава уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са динамиком прилива средстава у буџет Општине Топола за период јануар-март 2024. година.

Члан 5.

Одлуку објавити на огласној табли и званичној интернет презентацији Општине Топола www.topola.rs.

Члан 6.

Приговор на одлуку подноси се у року од 8 дана од дана истицања одлуке на огласној табли Општине Топола. Приговор се подноси Привременом Органу Општине Топола.

Члан 7.

О спровођењу ове одлуке стараће се Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности.

 

Члан 8.

Одлука ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Општинске управе Општине Топола.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ТОПОЛА

 

Број: 020-889/2023-05-I                                                                                           

Дана: 29.12.2023. године                                                                                 

ПРЕДСЕДНИК

ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

Драган Јовановић, с.р.