На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/20014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018) и члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 2/2019), Одлуке о буџету општине Топола за 2021. годину („Службени гласник СО Топола” број 14/2020, 9/2021 и 14/2021), у склопу разматрања Предлога Одлуке о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима са територије општине Топола из буџета општине Топола за 2021. годину,

Општинско веће општине Топола  на седници одржаној дана 19.11.2021. године донело је

О Д Л У К У

о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима  са територије општине Топола из буџета Општине Топола за 2021. годину

 

Члан 1.

Усваја се Предлог Одлуке о избору корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2021. годину, број 404-497/2021-03, Комисије за избор корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола

Члан 2.

Расподела средстава из члана 1. ове Одлуке врши се на следећи начин:

РБ име, презиме и место становања Број и датум подношења захтева Мера Укупна вредност инвестиције у РСД без ПДВ Износ подстицајних средстава

(дин)

%

подстицаја

1 Радосав Стевановић

Топола село

404-288/2021-03

од 07.07.2021.

Управљање ризицима 198.103,00 19.810,30 10
2 Миљан Ивовић

Јунковац

404-299/2021-03

од 21.07.2021.

Управљање ризицима 47.867,55 4.786,75 10
3 Иван Ћатић

Горња Трнава

404-302/2021-03

од 23.07.2021.

Управљање ризицима 134.117,28 13.411,72 10
4 Стефан Стојковић

Горња Трнава

404-303/2021-03

од 26.07.2021.

Управљање ризицима 52.621,06 5.262,10 10
5 Небојша Симић

Наталинци

404-304/2021-03

од 30.07.2021.

Управљање ризицима 16.631,76 1.663,17 10
6 Иван Гавриловић

Блазнава

404-306/2021-03

од 30.07.2021.

Управљање ризицима 229.248,64 22.924,86 10
7 Дејан Живановић

Винча

404-308/2021-03

од 03.08.2021.

Управљање ризицима 141.280,37 14.128,03 10
8 Србољуб Радојевић

Јунковац

404-311/2021-03

од 03.08.2021.

Управљање ризицима 121.481,97 12.148,19 10
9 Слађан Павићевић

Топола Варошица,

Душана Баранина 2

404-313/2021-03

од 04.08.2021.

Управљање ризицима 88.279,31 8.827,93 10
10 Драгомир Живановић

Топола Село

404-314/2021-03

од 04.08.2021.

Управљање ризицима 83.004,24 8.300,42 10
11 Ненад Матић

Винча

404-316/2021-03

од 06.08.2021.

Управљање ризицима 43.192,95 4.319,29 10
12 Радован Матић

Винча

404-317/2021-03

од 06.08.2021.

Управљање ризицима 141.396,24 14.139,62 10
13 Божидар Александровић

Винча

404-318/2021-03

од 09.08.2021.

Управљање ризицима 386.555,46 38.655,54 10
14 Марко Миливојевић

Пласковац

404-321/2021-03

од 12.08.2021.

Управљање ризицима 214.948,12 21.494,81 10
15 Дарко Миливојевић

Пласковац

404-322/2021-03

од 12.08.2021.

Управљање ризицима 201.312,50 20.131,25 10
16 Бранко Савић

Клока

404-325/2021-03

од 13.08.2021.

Управљање ризицима 839.483,95 50.000,00 5,95
17 Миодраг Петровић

Топола Село

404-328/2021-03

од 17.08.2021.

Управљање ризицима 124.227,36 12.422,73 10
18 Зоран Николић

Блазнава

404-330/2021-03

од 18.08.2021.

Управљање ризицима 205.619,94 20.561,99 10
19 Зоран Савић

Горња Трнава

404-335/2021-03

од 19.08.2021.

Управљање ризицима 144.039,18 14.403,91 10
20 Горан Вукашиновић

Винча

404-336/2021-03

од 19.08.2021.

Управљање ризицима 547.503,23 50.000,00 9,13
21 Милан Маринковић

Доња Шаторња

404-337/2021-03

од 19.08.2021.

Управљање ризицима 98.784,00 9.878,40 10
22 Милан Марковић

Блазнава

404-354/2021-03

од 23.08.2021.

Управљање ризицима 150.387,70 15.038,77 10
23 Владан Вујић

Топола Варошица, Булевар Краља Александра I 92

404-358/2021-03

од 25.08.2021.

Управљање ризицима 184.524,68 18.452,46 10
24 Мирослав Радовановић

Божурња

404-359/2021-03

од 25.08.2021.

Управљање ризицима 83.349,38 8.334,93 10
25 Марко

Марковић

Блазнава

404-361/2021-03

од 25.08.2021.

Управљање ризицима 390.951,44 39.095,14 10
26 Горан Урошевић

Пласковац

404-362/2021-03

од 25.08.2021.

Управљање ризицима 80.564,36 8.056,43 10
27 Светлана Урошевић

Рајковац

404-363/2021-03

од 26.08.2021.

Управљање ризицима 64.122,60 6.412,26 10
28 Боривоје Чолић

Топола Село

404-364/2021-03

од 26.08.2021.

Управљање ризицима 527.229,97 50.000,00 9,48
29 Живан Недељковић

Блазнава

404-366/2021-03

од 26.08.2021.

Управљање ризицима 211.487,88 21.148,78 10
30 Милош Јовановић

Пласковац

404-371/2021-03

од 27.08.2021.

Управљање ризицима 483.922,90 48.392,29 10
31 Драган Марић

Горња Шаторња

404-372/2021-03

од 30.08.2021.

Управљање ризицима 371.284,00 37.128,40 10
32 Мирољуб Јовановић

Доња Шаторња

404-373/2021-03

од 31.08.2021.

Управљање ризицима 102.120,00 10.212,00 10
33 Рајка Шевић

Блазнава

404-379/2021-03

од 02.09.2021.

Управљање ризицима 192.770,34 19.277,03 10
34 Славица Недељковић

Пласковац

404-383/2021-03

од 03.09.2021.

Управљање ризицима 204.828,54 20.482,85 10
35 Гордана Грујић

Овсиште

404-385/2021-03

од 03.09.2021.

Управљање ризицима 188.628,27 18.862,82 10
36 Славко Савић

Блазнава

404-386/2021-03

од 03.09.2021.

Управљање ризицима 299.900,61 29.990,06 10
37 Дарко Пантић

Јарменовци

404-388/2021-03

од 06.09.2021.

Управљање ризицима 125.682,88 12.568,28 10
38 Славица Милетић

Топола Село

404-390/2021-03

од 07.09.2021.

Управљање ризицима 239.893,33 23.989,33 10
39 Драган Цветковић

Блазнава

404-392/2021-03

од 07.09.2021.

Управљање ризицима 262.794,51 26.279,45 10
40 Радослав Ђокић

Доња Трешњевица

404-394/2021-03

од 08.09.2021.

Управљање ризицима 118.063,30 11.806,33 10
41 Милан Вујић

Липовац

404-395/2021-03

од 08.09.2021.

Управљање ризицима 45.689,81 4.568,98 10
42 Веселин Јанићијевић

Блазнава

404-396/2021-03

од 09.09.2021.

Управљање ризицима 132.601,97 13.260,19 10
43 Марија Јанковић

Винча

404-397/2021-03

од 09.09.2021.

Управљање ризицима 286.277,20 28.627,72 10
44 Раде Ђуровац

Горња Шаторња

404-398/2021-03

од 09.09.2021.

Управљање ризицима 117.439,51 11.743,95 10
45 Александра Живановић

Божурња

404-399/2021-03

од 09.09.2021.

Управљање ризицима 47.475,84 4.747,58 10
46 Властимир Бабић

Топола Варошица,

М. Миловановића 25

404-401/2021-03

од 13.09.2021.

Управљање ризицима 277.331,04 27.733,10 10
47 Слободан Василијевић

Винча

404-402/2021-03

од 13.09.2021.

Управљање ризицима 440.527,59 44.052,75 10
48 Милош Миливојевић

Пласковац

404-403/2021-03

од 13.09.2021.

Управљање ризицима 267.547,38 26.754,73 10
49 Зоран Благојевић

Tопола, Опленачка 31

404-407/2021-03

од 16.09.2021.

Управљање ризицима 122.273,27 12.227,32 10
50 Милан Алексијевић

Горња Трнава

404-408/2021-03

од 16.09.2021.

Управљање ризицима 182.941,85 18.294,18 10
51 Александар Милојевић

Горња Трнава

404-409/2021-03

од 17.09.2021.

Управљање ризицима 64.866,24 6.486,62 10
52 Светомир Стојковић

Горња Трнава

404-411/2021-03

од 17.09.2021.

Управљање ризицима 106.650,00 10.665,00 10
53 Драгић Ђурић

Винча

404-412/2021-03

од 17.09.2021.

Управљање ризицима 232.734,21 23.273,42 10
54 Драган Матић

Винча

404-416/2021-03

од 20.09.2021.

Управљање ризицима 108.532,26 10.853,22 10
55 Дарко Станковић

Винча

404-417/2021-03

од 20.09.2021.

Управљање ризицима 168.632,91 16.863,29 10
56 Марко Матић

Винча

404-418/2021-03

од 20.09.2021.

Управљање ризицима 730.981,29 50.000,00 6,84
57 Владан Станковић

Винча

404-419/2021-03

од 21.09.2021.

Управљање ризицима 385.628,00 38.562,80 10
58 Бојана Матић

Винча

404-420/2021-03

од 21.09.2021.

Управљање ризицима 384.039,82 38.403,98 10
59 Никола Пешић

Блазнава

404-421/2021-03

од 21.09.2021.

Управљање ризицима 84.008,18 8.400,81 10
60 Никола Благојевић

Крћевац

404-425/2021-03

од 22.09.2021.

Управљање ризицима 445.372,71 44.537,27 10
61 Зоран Миливојевић

Јунковац

404-430/2021-03

од 22.09.2021.

Управљање ризицима 495.504,76 49.550,47 10
62 Славко Василијевић

Винча

404-431/2021-03

од 22.09.2021.

Управљање ризицима 686.197,17 50.000,00 7,28
63 Иван Милић

Топола Варошица,

Милована Миловановића 4

404-432/2021-03

од 22.09.2021.

Управљање ризицима 74.527,45 7.452,74 10
64 Душан Василијевић

Винча

404-433/2021-03

од 24.09.2021.

Управљање ризицима 262.813,14 26.281,31 10
65 Славиша Тадић

Блазнава

404-434/2021-03

од 24.09.2021.

Управљање ризицима 53.330,40 5.333,04 10
66 Драган Јанковић

Винча

404-435/2021-03

од 24.09.2021.

Управљање ризицима 301.554,50 30.155,45 10
67 Душан Рајић

Пласковац

404-436/2021-03

од 24.09.2021.

Управљање ризицима 283.762,72 28.376,27 10
68 Живота Матејић

Винча

404-437/2021-03

од 27.09.2021.

Управљање ризицима 704.692,10 50.000,00 7,09
69 Душан Милисављевић

Пласковац

404-438/2021-03

од 27.09.2021.

Управљање ризицима 824.131,54 50.000,00 6,06
70 Биљана Милисављевић

Пласковац

404-439/2021-03

од 27.09.2021.

Управљање ризицима 387.738,62 38.773,86 10
71 Милован Радовановић

Винча

404-440/2021-03

од 27.09.2021.

Управљање ризицима 1.358.763,26 50.000,00 3,67
72 Микица Милисављевић

Пласковац

404-441/2021-03

од 27.09.2021.

Управљање ризицима 707.199,06 50.000,00 7,07
73 Петар Миловановић

Винча

404-442/2021-03

од 27.09.2021.

Управљање ризицима 250.613,41 25.061,34 10
74 Горан Михаиловић

Топола Варошица,

Никољска 18

404-443/2021-03

од 27.09.2021.

Управљање ризицима 110.540,76 11.054,07 10
75 Мирослав Гавриловић

Блазнава

404-444/2021-03

од 28.09.2021.

Управљање ризицима 84.616,20 8.461,62 10
76 Жарко Јовановић

Блазнава

404-446/2021-03

од 28.09.2021.

Управљање ризицима 35.118,36 3.511,83 10
77 Мирослав Матић

Јунковац

404-447/2021-03

од 28.09.2021.

Управљање ризицима 125.671,23 12.567,12 10
78 Љиљана Милетић

Топола Село

404-448/2021-03

од 29.09.2021.

Управљање ризицима 119.172,31 11.917,23 10
79 Јован Павловић

Блазнава

404-449/2021-03

од 29.09.2021.

Управљање ризицима 484.083,34 48.408,33 10
80 Раде Павловић

Винча

404-450/2021-03

од 29.09.2021.

Управљање ризицима 982.452,24 50.000,00 5,08
81 Зоран Живановић

Винча

404-451/2021-03

од 29.09.2021.

Управљање ризицима 689.031,82 50.000,00 7,25
82 Александар Лекић

Топола Варошица,

Краљице Марије 13

404-452/2021-03

од 29.09.2021.

Управљање ризицима 105.321,55 10.532,15 10
83 Мирослав Павловић

Винча

404-453/2021-03

од 30.09.2021.

Управљање ризицима 227.365,24 22.736,52 10
84 Горан Тимотијевић

Винча

404-454/2021-03

од 30.09.2021.

Управљање ризицима 911.657,72 50.000,00 5,48
85 Ненад Станковић

Топола Варошица,

Душана Радовића 17

404-455/2021-03

од 01.10.2021.

Управљање ризицима 324.888,99 32.488,89 10
86 Михаило Рајић

Пласковац

404-456/2021-03

од 01.10.2021.

Управљање ризицима 584.935,00 50.000,00 8,54
87 Горан Илић

Горња Трнава

404-458/2021-03

од 04.10.2021.

Управљање ризицима 72.972.90 7.297,29 10
88 Батиша Ђокић

Доња Трешњевица

404-463/2021-03

од 06.10.2021.

Управљање ризицима 217.108,37 21.710,83 10
89 Ненад Миленић

Доња Трнава

404-465/2021-03

од 06.10.2021.

Управљање ризицима 671.750,82 50.000,00 7,44
90 Тања Миленић

Доња Трнава

404-466/2021-03

од 06.10.2021.

Управљање ризицима 83.193,12 8.319,31 10
91 Владимир Васиљевић

Горња Трнава

404-473/2021-03

од 08.10.2021.

Управљање ризицима 256.672,51 25.667,25 10
92 Зоран Вукашиновић

Винча

404-475/2021-03

од 08.10.2021.

Управљање ризицима 483.347,16 48.334,71 10
93 Микица Миливојевић

Пласковац

404-476/2021-03

од 08.10.2021.

Управљање ризицима 471.278,82 47.127,88 10
94 Драган Благојевић

Горња Трнава

404-477/2021-03

од 08.10.2021.

Управљање ризицима 190.782,26 19.078,22 10
95 Зоран Тимотијевић

Винча

404-478/2021-03

од 08.10.2021.

Управљање ризицима 274.799,01 27.479,90 10
96 Радоица Цветковић

Блазнава

404-481/2021-03

од 11.10.2021.

Управљање ризицима 291.951,57 29.195,15 10
97 Мирослав Радовановић

Винча

404-482/2021-03

од 11.10.2021.

Управљање ризицима 374.201,30 37.420.13 10
98 Иван Рајковић

Пласковац

404-483/2021-03

од 11.10.2021.

Управљање ризицима 383.447,19 38.344.71 10
99 Драган Јевтић

Топола Село

404-484/2021-03

од 11.10.2021.

Управљање ризицима 213.706,06 21.370,60 10
100 Милан Живановић

Винча

404-485/2021-03

од 11.10.2021.

Управљање ризицима 208.978,09 20.897,80 10
101 Милан Живановић

Винча

404-486/2021-03

од 11.10.2021.

Управљање ризицима 125.744,58 12.574,45 10
102 Филип Александровић

Винча

404-488/2021-03

од 11.10.2021.

Управљање ризицима 288.895,36 28.889,53 10
103 Милан Томић

Клока

404-489/2021-03

од 12.10.2021.

Управљање ризицима 192.592,05 19.259,20 10
104 Митар Митровић

Белосавци

404-490/2021-03

од 12.10.2021.

Управљање ризицима 66.134,27 6.613,42 10
105 Тања Алексић

Пласковац

404-491/2021-03

од 12.10.2021.

Управљање ризицима 345.467,09 34.546,70 10
106 Раде Нешић

Шуме

404-492/2021-03

од 12.10.2021.

Управљање ризицима 430.189,53 43.018,95 10
107 Зоран (Слободан) Николић

Блазнава

404-493/2021-03

од 12.10.2021.

Управљање ризицима 367.679,63 36.767,96 10
108 Мирослав Манојловић

Блазнава

404-495/2021-03

од 12.10.2021.

Управљање ризицима 67.445,45 6.744,54 10
109 Саша Савић

Јарменовци

404-496/2021-03

од 12.10.2021.

Управљање ризицима 86.431,42 8.643,14 10
110 Ана Арсенијевић

Винча

404-498/2021-03

од 13.10.2021.

Управљање ризицима 59.109,56 5.910,95 10
111 Милан Арсенијевић

Винча

404-499/2021-03

од 13.10.2021.

Управљање ризицима 349.083,22 34.908,32 10
112 Зоран Максимовић

Винча

404-500/2021-03

од 13.10.2021.

Управљање ризицима 483.387,20 48.338,72 10
113 Александар Живановић

Винча

404-504/2021-03

од 13.10.2021.

Управљање ризицима 148.726,79 14.872,67 10
114 Саша Арсенијевић

Винча

404-505/2021-03

од 13.10.2021.

Управљање ризицима 161.475,49 16.147,54 10
115 Драган Јовановић

Блазнава

404-506/2021-03

од 13.10.2021.

Управљање ризицима 159.623,46 15.962,34 10
116 Петар Манојловић

Крћевац

404-507/2021-03

од 13.10.2021.

Управљање ризицима 6.586,27 658,62 10
117 Радиша Радовановић

Божурња

404-508/2021-03

од 13.10.2021.

Управљање ризицима 236.298,63 23.629,86 10
118 Радослав Савић

Горња Шаторња

404-509/2021-03

од 13.10.2021.

Управљање ризицима 313.863,62 31.386,36 10
119 Иван Илић

Горња Трнава

404-510/2021-03

од 13.10.2021.

Управљање ризицима 75.247,38 7.524,73 10
120 Владимир Јокић

Винча

404-511/2021-03

од 14.10.2021.

Управљање ризицима 110.684,80 11.068,48 10
121 Милан Бараћ

Винча

404-512/2021-03

од 14.10.2021.

Управљање ризицима 97.099,61 9.709,96 10
122 Мија Арсенијевић

Винча

404-513/2021-03

од 14.10.2021.

Управљање ризицима 71.060,12 7.106,01 10
123 Радиша Драгићевић

Белосавци

404-514/2021-03

од 14.10.2021.

Управљање ризицима 171.987,63 17.198,76 10
124 Марко Марковић

Винча

404-515/2021-03

од 14.10.2021.

Управљање ризицима 118.464,37 11.846,43 10
125 Саша Николић

Винча

404-516/2021-03

од 14.10.2021.

Управљање ризицима 656.461,51 50.000,00 7,61
126 Радослав Урошевић

Пласковац

404-517/2021-03

од 14.10.2021.

Управљање ризицима 521.287,88 50.000,00 9,59
127 Бојан Милисављевић

Пласковац

404-519/2021-03

од 14.10.2021.

Управљање ризицима 109.797,88 10.979,78 10
128 Александар Миловановић

Винча

404-520/2021-03

од 14.10.2021.

Управљање ризицима 89.531,30 8.953,13 10
129 Радмил Живановић

Винча

404-521/2021-03

од 15.10.2021.

Управљање ризицима 360.786,97 36.078,69 10
130 Милкица Живановић

Горња Трнава

404-523/2021-03

од 15.10.2021.

Управљање ризицима 81.945,60 8.194,56 10
131 Горан Милисављевић

Винча

404-524/2021-03

од 15.10.2021.

Управљање ризицима 186.199,13 18.619,91 10
132 Слободан Станковић

Винча

404-526/2021-03

од 15.10.2021.

Управљање ризицима 104.229,32 10.422,93 10
133 Драгић Урошевић

Пласковац

404-527/2021-03

од 15.10.2021.

Управљање ризицима 116.782,23 11.678,22 10
134 Милан Прокић

Жабаре

404-528/2021-03

од 15.10.2021.

Управљање ризицима 86.066,51 8.606,65 10
135 Зоран Павловић

Блазнава

404-529/2021-03

од 15.10.2021.

Управљање ризицима 106.379,96 10.637,99 10
136 Марјан Матић

Винча

404-530/2021-03

од 18.10.2021.

Управљање ризицима 504.785,07 50.000,00 9,90
137 Драган Гавриловић

Винча

404-531/2021-03

од 18.10.2021.

Управљање ризицима 1.007.079,67 50.000,00 4,96
138 Снежана Гавриловић

Винча

404-532/2021-03

од 18.10.2021.

Управљање ризицима 682.937,40 50.000,00 7,32
139 Братислав Лазарчевић

Топола Варошица,

Пилота Зорана Томића бб

404-533/2021-03

од 18.10.2021.

Управљање ризицима 467.935,22 46.793,52 10
140 Сандра Ђурђевић

Пласковац

404-536/2021-03

од 18.10.2021.

Управљање ризицима 622.421,50 50.000,00 8,03
141 МаркоЂурђевић

Пласковац

404-537/2021-03

од 18.10.2021.

Управљање ризицима 68.059,67 6.805,96 10
142 Саша Лекић

Загорица

404-539/2021-03

од 19.10.2021.

Управљање ризицима 673.112,01 50.000,00 7.42
143 Дарко Арсенијевић

Винча

404-540/2021-03

од 20.10.2021.

Управљање ризицима 249.743,91 24.974,39 10
144 Жељко Јанковић

Доња Трнава

404-541/2021-03

од 20.10.2021.

Управљање ризицима 204.337,08 20.433,70 10
145 Тамара Арсенијевић

Винча

404-542/2021-03

од 20.10.2021.

Управљање ризицима 58.237,14 5.823,71 10
146 Ђорђе Марковић

Блазнава

404-543/2021-03

од 20.10.2021.

Управљање ризицима 1.580.863,10 50.000,00 3,16
147 Слободан Милановић

Пласковац

404-544/2021-03

од 20.10.2021.

Управљање ризицима 465.133,99 46.513,39 10
148 Срдан Николић

Винча

404-545/2021-03

од 20.10.2021.

Управљање ризицима 573.066,00 50.000,00 8,72
149 Никола Станковић

Винча

404-547/2021-03

од 20.10.2021.

Управљање ризицима 763.582,64 50.000,00 6,54
150 Богдан Јовановић

Блазнава

404-548/2021-03

од 20.10.2021.

Управљање ризицима 534.658,33 50.000,00 9,35
151 Драган Новаковић

Горња Трнава

404-550/2021-03

од 20.10.2021.

Управљање ризицима 178.105,50 17.810,55 10
152 Вера Ђурђевић

Топола Варошица,

Косте Ј. Јовановића 12

404-457/2021-03

од 22.10.2021.

Управљање ризицима 186.174,45 18.617,44 10
153 Мирољуб Николић

Овсиште

404-458/2021-03

од 22.10.2021.

Управљање ризицима 638.626,02 50.000,00 7,82
154 Слободан Матић

Винча

404-459/2021-03

од 22.10.2021.

Управљање ризицима 241.730,40 24.173,04 10
155 Ива Петровић

Винча

404-460/2021-03

од 22.10.2021.

Управљање ризицима 163.177,56 16.317,75 10
156 Љубомир Јовановић

Блазнава

404-463/2021-03

од 25.10.2021.

Управљање ризицима 686.217,00 50.000,00 7,28
157 Зоран Алексић

Пласковац

404-464/2021-03

од 25.10.2021.

Управљање ризицима 679.508,37 50.000,00 7,35
158 Ана Петровић

Винча

404-465/2021-03

од 25.10.2021.

Управљање ризицима 1.349.642,57 50.000,00 3,70
159 Јелена Танасијевић

Пласковац

404-466/2021-03

од 25.10.2021.

Управљање ризицима 259.740,65 25.974,06 10
160 Мирослав Танасијевић

Пласковац

404-467/2021-03

од 25.10.2021.

Управљање ризицима 403.322,73 40.332,27 10
161 Небојша Урошевић

Пласковац

404-469/2021-03

од 25.10.2021.

Управљање ризицима 204.846,35 20.484,63 10
162 Предраг Мирковић

Загорица

404-470/2021-03

од 25.10.2021.

Управљање ризицима 323.888,23 32.388,82 10
163 Милош Милановић

Пласковац

404-471/2021-03

од 25.10.2021.

Управљање ризицима 400.109,40 40.010,94 10
164 Весна Јовановић

Топола Село

404-472/2021-03

од 27.10.2021.

Управљање ризицима 305.243,22 30.524,32 10
165 Жељко Качаревић

Винча

404-473/2021-03

од 27.10.2021.

Управљање ризицима 539.564,00 50.000,00 9,26
166 Бобан Мијатовић

Пласковац

404-474/2021-03

од 27.10.2021.

Управљање ризицима 630.267,23 50.000,00 7,93
167 Бранко Живановић

Блазнава

404-475/2021-03

од 27.10.2021.

Управљање ризицима 628.167,80 50.000,00 7,95
168 Зоран Васиљевић

Горња Трнава

404-476/2021-03

од 27.10.2021.

Управљање ризицима 86.086,46 8.608,64 10
169 Никола Лазаревић

Пласковац

404-477/2021-03

од 27.10.2021.

Управљање ризицима 149.090,00 14.909,00 10
170 Небојша Димитријевић

Божурња

404-478/2021-03

од 27.10.2021.

Управљање ризицима 263.825,10 26.382,51 10
171 Стефан Николић

Винча

404-479/2021-03

од 27.10.2021.

Управљање ризицима 193.052,18 19.305,21 10
172 Драган Николић

Топола Варошица,

Карађорђева бб

404-480/2021-03

од 27.10.2021.

Управљање ризицима 305.870,37 30.587,03 10
173 Предраг Марковић

Топола Село

404-481/2021-03

од 27.10.2021.

Управљање ризицима 468.844,87 46.884,48 10
174 Никола Новковић

Топола Варошица,

Београдска 19

404-482/2021-03

од 27.10.2021.

Управљање ризицима 292.557,49 29.255,74 10
175 Данко Гавриловић

Винча

404-483/2021-03

од 27.10.2021.

Управљање ризицима 469.167,51 46.916,75 10
176 Јована Стевановић

Винча

404-484/2021-03

од 27.10.2021.

Управљање ризицима 65.221,52 6.522,15 10
177 Милија Станковић

Винча

404-485/2021-03

од 27.10.2021.

Управљање ризицима 285.002,72 28.500,27 10
178 Александар Радојевић

Пласковац

404-486/2021-03

од 27.10.2021.

Управљање ризицима 765.102,91 50.000,00 6,53
179 Немања Јовановић

Топола Село

404-487/2021-03

од 27.10.2021.

Управљање ризицима 393.000,00 39.300,00 10
180 Станко Радосављевић

Овсиште

404-488/2021-03

од 27.10.2021.

Управљање ризицима 135.645,00 13.564,50 10
181 Марко Гавриловић

Винча

404-489/2021-03

од 27.10.2021.

Управљање ризицима 384.464,62 38.446,46 10
182 Здравко Глишић

Шуме

404-491/2021-03

од 27.10.2021.

Управљање ризицима 200.375,82 20.037,58 10
183 Владимир Пантелић

Блазнава

404-492/2021-03

од 27.10.2021.

Управљање ризицима 310.154,00 31.015,40 10
184 Ивана Пантелић

Блазнава

404-493/2021-03

од 27.10.2021.

Управљање ризицима 568.559,59 50.000,00 8,79
185 Горан Прокић

Овсиште

404-494/2021-03

од 27.10.2021.

Управљање ризицима 584.905,28 50.000,00 8,54
186 Драгослав Прокић

Горња Трнава

404-495/2021-03

од 27.10.2021.

Управљање ризицима 618.477,98 50.000,00 8,08
187 Бобан Прокић

Горња Трнава

404-496/2021-03

од 27.10.2021.

Управљање ризицима 160.571,37 16.057,13 10
188 Зоран Цветковић

Блазнава

404-499/2021-03

од 28.10.2021.

Управљање ризицима 369.907,20 36.990,72 10
189 Бисерка Николић

Блазнава

404-500/2021-03

од 28.10.2021.

Управљање ризицима 141.812,75 14.181,25 10
190 Богдан Спасић

Топола Село

404-501/2021-03

од 28.10.2021.

Управљање ризицима 80.243,46 8.024,34 10
191 Мирко Радовановић

Винча

404-502/2021-03

од 28.10.2021.

Управљање ризицима 419.320,80 41.932,08 10
УКУПНО 59.208.944,08 4.994.895,94

Члан 3.

Средства из члана 1. ове Одлуке, одобравају се са позицијa 67 и 70, програмске класификације 0101-0001-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници и 0101-0002-Мере подршке руралном развоју, економска класификација 451-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, идентификациони број 07547, функција 421, извор  финансирања 01, Одлуке о буџету општине Топола за 2021. годину („Службени гласник СО Топола“ број 14/2020, 9/2021 и 14/2021).

 

Члан 4.

Бесповратна средства се исплаћују након доношења појединачних решења Председника Општинског Већа општине Топола којима ће бити утврђена права и обавезе корисника средстава.

Исплата средстава из члана 1. ове Одлуке ће се вршити на наменски рачун корисника средстава уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са динамиком прилива  средстава у буџет Општине Топола за 2021. годину.

 

Члан 5.

Одлуку објавити на огласној табли и званичној интернет презентацији Општине Топола www.topola.rs.

 

Члан 6.

Приговор на одлуку подноси се у року од 8 дана од дана истицања одлуке на огласној табли Општине Топола. Приговор се подноси Општинском већу Општине Топола.

Члан 7.

О спровођењу ове одлуке стараће се Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА

 

Број: 020-569/2021-05-III                                                                                    ПРЕДСЕДНИК

Дана: 19.11.2021. године                                                                              ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 

        Игор Петровић

Доставити:

  • Комисији,
  • Одељењу за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности
  • у документацију
  • а/а.