На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/20014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018) и члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 2/2019), Одлуке о буџету општине Топола за 2021. годину („Службени гласник СО Топола” број 14/2020, 9/2021 и 14/2021), у склопу разматрања Предлога Одлуке о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима са територије општине Топола из буџета општине Топола за 2021. годину,

Општинско веће општине Топола  на седници одржаној дана 1.11.2021. године донело је

О Д Л У К У

о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима  са територије општине Топола из буџета Општине Топола за 2021. годину

 

Члан 1.

Усваја се Предлог Одлуке о избору корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2021. годину, број 404-497/2021-03, Комисије за избор корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола

Члан 2.

Расподела средстава из члана 1. ове Одлуке врши се на следећи начин:

РБ Име, презиме и место становања Број и датум подношења захтева Мера Укупна вредност инвестиције у РСД без ПДВ Износ подстицајних средстава

(дин)

%

подстицаја

1 Жарко Плећевић

Топола (село)

404-278/2021-03

од 02.07.2021.

Набавка материјала за прихрану пчела 46.545,44 42.000,00 90,23
2 Дејан Марковић

Пласковац

404-279/2021-03

од 02.07.2021.

Набавка материјала за прихрану пчела 44.318,18 42.000,00 94,76
3 Мирослав Симић

Белосавци

404-287/2021-03

од 07.07.2021.

Набавка материјала за прихрану пчела 14.545,45 14.000,00 96,25
4 Весна Јовановић

Топола (село)

320-213/2021-03

од 27.07.2021.

Набавка материјала за прихрану пчела 61.818,18 35.000,00 56,61
5 Момчило Живковић

Доња Трешњевица

320-219/2021-03

од 30.07.2021.

Набавка материјала за прихрану пчела 14.311,45 14.000,00 97,82
6 Властимир Лазаревић

Топола Варош

Танаска Рајића 23

320-224/2021-03

од 03.08.2021.

Набавка материјала за прихрану пчела 44.318,18 42.000,00 94,76
7 Драган Живановић

Винча

404-320/2021-03

од 11.08.2021.

Набавка материјала за прихрану пчела 15.000,00 14.000,00 93,33
8 Зоран Перишић

Доња Трешњевица

404-370/2021-03

од 27.08.2021.

Набавка материјала за прихрану пчела 15.000,00 14.000,00 93,33
9 Јован Дамјановић

Топола Варошица

Миливоја Петровића Блазнавац 29

320-179/2021-03

од 30.06.2021.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 45.820,80 30.000,00 65,47
10 Драган Срећковић

Горња Трнава

320-181/2021-03

од 02.07.2021.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 14.333,33 10.000,00 69,77
11 Биљана Обрадовић

Маскар

320-182/2021-03

од 02.07.2021.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 32.060,00 20.000,00 62,38
12 Милан Радошевић

Жабаре

320-183/2021-03

од 05.07.2021.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 14.275,00 10.000,00 70,05
13 Томислав Милисављевић

Јеленац

320-186/2021-03

од 05.07.2021.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 86.3635,64 50.000,00 5,79
14 Милош Милованчевић

Крћевац

320-190/2021-03

од 07.07.2021.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 18.909,09 10.000,00 52,88
15 Весна Чолић

Жабаре

320-192/2021-03

од 08.07.2021.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 17.454,55 10.000,00 57,29
16 Милан Манојловић

Крћевац

320-194/2021-03

од 09.07.2021.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 69.090,91 50.000,00 72,37
17 Војин Савковић

Доња Трнава

320-199/2021-03

од 16.07.2021.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 15.175,75 10.000,00 65,89
18 Зорица Ђорђевић

Топола (село)

320-204/2021-03

од 19.07.2021.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 28.550,00 20.000,00 70,05
19 Владета Радисављевић

Рајковац

320-208/2021-03

од 22.07.2021.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 80.353,18 60.000,00 74,67
20 Душица Пантић

Загорица

320-223/2021-03

од 03.08.2021.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 14.701,63 10.000,00 68,02
21 Момчило Сточић

Горович

320-226/2021-03

од 04.08.2021.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 15.640,00 10.000,00 63,94
22 Драган Радовић

Рајковац

320-228/2021-03

од 09.08.2021.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 54.159,09 20.000,00 36,93
23 Мирослав Станојловић

Наталинци

320-231/2021-03

од 16.08.2021.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 13.650,00 10.000,00 73,26
24 Милош Манојловић

Белосавци

320-233/2021-03

од 16.08.2021.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 75.436,36 30.000,00 39,77
25 Славица Ђурђевић Ђокић

Загорица

320-236/2021-03

од 17.08.2021.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 33.869,71 20.000,00 59,05
26 Цветана Марковић

Рајковац

320-243/2021-03

од 19.08.2021.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 13.815,15 10.000,00 72,38
27 Саша Јанковић

Доња Трнава

320-244/2021-03

од 19.08.2021.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 30.909,10 20.000,00 64,71
28 Милан Миловановић

Овсиште

320-246/2021-03

од 23.08.2021.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 72.628,41 30.000,00 41,31
29 Иван Ивошевић

Светлић

320-248/2021-03

од 25.08.2021.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 16.581,82 10.000,00 60,31
30 Дејан Караклић

Клока

320-249/2021-03

од 26.08.2021.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 32.400,00 20.000,00 61,73
31 Драган Ратковић

Белосавци

404-389/2021-03

од 06.09.2021.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 34.363,64 10.000,00 29,10
32 Ђорђе Недељковић

Крћевац

320-265/2021-03

од 08.09.2021.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 44.461,81 20.000,00 44,98
33 Радоје Вукајловић

Белосавци

320-270/2021-03

од 08.09.2021.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 44.966,18 30.000,00 66,72
34 Александар Манојловић

Топола Варошица, Књегиње Зорке 5

320-271/2021-03

од 09.09.2021.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 75.436,36 20.000,00 26,51
35 Драган Благојевић

Горња Трнава

320-272/2021-03

од 09.09.2021.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 13.383,33 10.000,00 74,72
36 Драгослав Петровић

Клока

320-292/2021-03

од 24.09.2021.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 55.753,18 30.000,00 53,81
37 Славиша Костић

Клока

320-293/2021-03

од 27.09.2021.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 17.927,30 10.000,00 55,78
38 Владета Радисављевић

Рајковац

320-301/2021-03

од 28.09.2021.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 33.200,00 10.000,00 30,12
39 Драгиша Танасковић

Загорица

320-304/2021-03

од 28.09.2021.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 12.881,46 9.661,09 75,00
40 Зоран Перишић

Доња Трешњевица

320-306/2021-03

од 29.09.2021.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 33.250,00 20.000,00 60,15
41 Мирјана Зебић

Рајковац

320-315/2021-03

од 30.09.2021.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 44.981,80 30.000,00 66,69
42 Данко Ивановић

Крћевац

320-319/2021-03

од 01.10.2021.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 77.909,08 40.000,00 51,34
43 Елор Михал

Клока

320-321/2021-03

од 05.10.2021.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 16.722,00 10.000,00 59,80
44 Томислав Васић

Клока

320-331/2021-03

од 08.10.2021.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 29.781,82 20.000,00 67,16
45 Славиша Савић

Рајковац

320-338/2021-03

од 11.10.2021.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 17.200,00 10.000,00 58,14
46 Јелена Митровић

Рајковац

320-340/2021-03

од 12.10.2021.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 50.896,97 30.000,00 58,94
47 Славољуб Ђукић

Клока

320-346/2021-03

од 13.10.2021.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 15.600,00 10.000,00 64,10
48 Милован Марковић

Белосавци

320-353/2021-03

од 13.10.2021.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 15.871,23 10.000,00 63,01
49 Драган Филиповић

Загорица

320-357/2021-03

од 14.10.2021.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 28.876,06 20.000,00 69,26
50 Милан Николић

Доња Трешњевица

320-360/2021-03

од 14.10.2021.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 169.500,00 60.000,00 35,40
51 Мирјана Димитријевић

Крћевац

320-365/2021-03

од 15.10.2021.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 17.455,00 10.000,00 57,29
52 Драгана Милошевић

Рајковац

320-367/2021-03

од 18.10.2021.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 57.600,00 30.000,00 52,08
53 Зоран Стевановић

Рајковац

320-374/2021-03

од 20.10.2021.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 13.909,09 10.000,00 71,89
54 Зоран Миловановић

Маскар

320-375/2021-03

од 20.10.2021.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 103.315,52 40.000,00 38,71
55 Бојан Стојадиновић

Јунковац

320-321/2021-03

од 22.10.2021.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 32.509,09 20.000,00 61,52
56 Дејан Марковић

Маскар

320-323/2021-03

од 22.10.2021.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 17.200,00 10.000,00 58,13
57 Милан Минић

Овсиште

320-325/2021-03

од 25.10.2021.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 32.854,55 20.000,00 60,87
58 Радмила Станковић

Наталинци

320-330/2021-03

од 25.10.2021.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 36.327,27 20.000,00 55,05
59 Љиљана Ђорђевић

Жабаре

320-331/2021-03

од 25.10.2021.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 77.384,09 50.000,00 64,61
60 Филип Ивић

Јунковац

320-333/2021-03

од 25.10.2021.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 31.613,64 20.000,00 63,26
61 Драган Срећковић

Горња Трнава

320-178/2021-03

од 29.06.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 6.000,00 5.100,00
62 Милан Радошевић

Жабаре

320-184/2021-03

од 05.07.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 10.000,00 8.500,00
63 Томислав Милисављевић

Јеленац

320-185/2021-03

од 05.07.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 26.950,00 18.700,00
64 Добросав Николић

Овсиште

320-187/2021-03

од 06.07.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 6.000,00 5.100,00
65 Предраг Вукићевић

Светлић

320-189/2021-03

од 07.07.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 6.000,00 5.100,00
66 Миленко Лазаревић

Доња Трнава

320-191/2021-03

од 07.07.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 10.000,00 6.800,00
67 Весна Чолић

Жабаре

320-193/2021-03

од 08.07.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 21.200,00 17.000,00
68 Милан Манојловић

Крћевац

320-195/2021-03

од 09.07.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 24.700,00 23.400,00
69 Милан Миленковић

Белосавци

320-196/2021-03

од 12.07.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 13.400,00 10.200,00
70 Добрица Радосављевић

Јунковац

320-198/2021-03

од 14.07.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 56.000,00 39.100,00
71 Драган Ратковић

Белосавци

320-200/2021-03

од 19.07.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 10.000,00 8.500,00
72 Миомир Милованчевић

Крћевац

320-201/2021-03

од 20.07.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 10.000,00 8.500,00
73 Момчило Ђорђевић

Жабаре

320-203/2021-03

од 20.07.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 48.000,00 40.800,00
74 Милош Миловановић

Белосавци

320-209/2021-03

од 26.07.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 18.000,00 15.300,00
75 Владимир Спасић

Крћевац

320-210/2021-03

од 26.07.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 10.000,00 8.500,00
76 Радиша Танасијевић

Доња Трнава

320-211/2021-03

од 26.07.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 4.000,00 3.400,00
77 Момчило Сточић

Горович

320-212/2021-03

од 27.07.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 26.000,00 22.100,00
78 Рајко Милићевић

Белосавци

320-214/2021-03

од 27.07.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 26.000,00 22.100,00
79 Радмила Ђорђевић

Липовац

320-215/2021-03

од 27.07.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 4.000,00 3.400,00
80 Илија Славковић

Белосавци

320-217/2021-03

од 29.07.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 6.000,00 5.100,00
81 Биљана Димитријевић

Белосавци

320-220/2021-03

од 30.07.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 12.000,00 10.200,00
82 Иван Ивошевић

Светлић

320-222/2021-03

од 02.08.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 13.500,00 8.500,00
83 Живомир Пантић

Светлић

320-225/2021-03

од 03.08.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 5.800,00 5.100,00
84 Зоран Лазаревић

Светлић

320-229/2021-03

од 09.08.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 8.000,00 6.800,00
85 Милан Миловановић

Овсиште

320-230/2021-03

од 13.08.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 38.000,00 32.300,00
86 Мирослав Станојловић

Наталинци

320-223/2021-03

од 16.08.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 14.000,00 11.900,00
87 Милош Манојловић

Белосавци

320-224/2021-03

од 17.08.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 18.800,00 15.300,00
88 Славица Ђурђевић Ђокић

Загорица

320-235/2021-03

од 17.08.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 13.500,00 10.200,00
89 Зоран Живановић

Белосавци

320-238/2021-03

од 18.08.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 14.000,00 11.900,00
90 Бранко Ивановић

Загорица

320-242/2021-03

од 19.08.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 14.000,00 11.900,00
91 Драган Николић

Клока

320-245/2021-03

од 20.08.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 16.000,00 13.600,00
92 Саша Радојичић

Доња Трнава

320-250/2021-03

од 26.08.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 4.000,00 3.400,00
93 Душица Пантић

Загорица

320-251/2021-03

од 26.08.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 6.000,00 5.100,00
94 Милорад Прокић

Доња Шаторња

320-252/2021-03

од 26.08.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 6.000,00 5.100,00
95 Бојан Стојадиновић

Јунковац

320-258/2021-03

од 30.08.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 16.000,00 13.600,00
96 Дејан Караклић

Клока

320-259/2021-03

од 30.08.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 22.000,00 18.700,00
97 Дејан Стојадиновић

Клока

320-261/2021-03

од 02.09.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 10.000,00 8.500,00
98 Мирослав Милановић

Доња Трнава

320-262/2021-03

од 06.09.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 12.000,00 10.200,00
99 Милан Радосављевић

Јунковац

320-264/2021-03

од 07.09.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 10.000,00 8.500,00
100 Ђорђе Недељковић

Крћевац

320-266/2021-03

од 08.09.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 15.000,00 13.600,00
101 Цветана Марковић

Рајковац

320-273/2021-03

од 13.09.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 24.000,00 20.400,00
102 Драгана Радовић

Рајковац

320-274/2021-03

од 13.09.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 18.000,00 15.300,00
103 Момчило Радосављевић

Доња Трнава

320-275/2021-03

од 13.09.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 9.500,00 6.800,00
104 Верка Митровић

Загорица

320-276/2021-03

од 16.09.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 11.200,00 10.200,00
105 Снежана Томић

Клока

320-278/2021-03

од 20.09.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 6.300,00 5.100,00
106 Александар Радовановић

Горња Шаторња

320-280/2021-03

од 20.09.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 4.000,00 3.400,00
107 Зоран Радовић

Рајковац

320-281/2021-03

од 21.09.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 16.000,00 13.600,00
108 Дејан Ристић

Загорица

320-282/2021-03

од 21.09.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 11.500,00 8.500,00
109 Драгосав Петровић

Клока

320-284/2021-03

од 22.09.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 42.000,00 35.700,00
110 Славко Чварковић

Јеленац

320-286/2021-03

од 24.09.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 10.000,00 8.500,00
111 Милан Николић

Доња Трешњевица

320-287/2021-03

од 24.09.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 23.500,00 17.000,00
112 Драган Гавриловић

Овсиште

320-288/2021-03

од 24.09.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 6.000,00 5.100,00
113 Милан Ђорђевић

Жабаре

320-289/2021-03

од 24.09.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 6.000,00 5.100,00
114 Срђан Маринковић

Горња Трнава

320-290/2021-03

од 24.09.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 8.000,00 6.800,00
115 Славиша Костић

Клока

320-294/2021-03

од 27.09.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 15.500,00 10.200,00
116 Милета Радовановић

Горња Шаторња

320-298/2021-03

од 27.09.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 14.000,00 11.900,00
117 Владета Радисаваљевић

Рајковац

320-300/2021-03

од 28.09.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 34.000,00 28.900,00
118 Веса Живановић

Горња Трнава

320-302/2021-03

од 28.09.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 20.000,00 17.000,00
119 Донка Борисављевић

Доња Трнава

320-303/2021-03

од 28.09.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 10.500,00 8.500,00
120 Драгиша Тансковић

Загорица

320-305/2021-03

од 28.09.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 28.000,00 23.800,00
121 Зоран Перишић

Доња Трешњевица

320-307/2021-03

од 29.09.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 4.000,00 3.400,00
122 Славиша Савић

Рајковац

320-308/2021-03

од 29.09.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 12.000,00 10.200,00
123 Момчило Живковић

Доња Трешњевица

320-309/2021-03

од 29.09.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 14.000,00 11.900,00
124 Слађана Јевтић

Шуме

320-310/2021-03

од 30.09.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 9.500,00 6.800,00
125 Драган Благојевић

Горња Трнава

320-311/2021-03

од 30.09.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 6.000,00 5.100,00
126 Мирјана Зебић

Рајковац

320-314/2021-03

од 30.09.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 26.000,00 22.100,00
127 Танасије Ђокић

Доња Трешњевица

320-316/2021-03

од 30.09.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 6.000,00 5.100,00
128 Данко Ивановић

Крћевац

320-318/2021-03

од 01.10.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 30.000,00 25.500,00
129 Ненад Јовановић

Светлић

320-320/2021-03

од 04.10.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 8.600,00 6.800,00
130 Михал Елор

Клока

320-322/2021-03

од 05.10.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 18.000,00 15.300,00
131 Драгана Марковић

Маскар

320-324/2021-03

од 06.10.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 14.000,00 11.900,00
132 Владан Павловић

Горња Трнава

320-326/2021-03

од 07.10.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 10.000,00 6.800,00
133 Ђорђе Савић

Горња Трнава

320-327/2021-03

од 07.10.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 33.700,00 27.200,00
134 Милош Ђорђевић

Горович

320-328/2021-03

од 07.10.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 14.000,00 11.900,00
135 Негован Стојадиновић

Клока

320-329/2021-03

од 08.10.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 8.000,00 6.800,00
136 Милан Пантелић

Блазнава

320-330/2021-03

од 11.10.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 13.500,00 11.100,00
137 Томислав Васић

Клока

320-332/2021-03

од 11.10.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 23.000,00 18.700,00
138 Драган Благојевић

Горња Трнава

320-333/2021-03

од 11.10.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 1.700,00
139 Слободан Стевановић

Топола (село)

320-334/2021-03

од 11.10.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 10.000,00 8.500,00
140 Саша Андрејић

Горња Трнава

320-335/2021-03

од 11.10.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 11.000,00 8.500,00
141 Љиљана Ђорђевић

Жабаре

404-487/2021-03

од 11.10.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 30.000,00 25.500,00
142 Радослав Ђорђевић

Рајковац

320-336/2021-03

од 12.10.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 18.000,00 15.300,00
143 Миленко Милојевић

Овсиште

320-337/2021-03

од 12.10.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 8.000,00 6.800,00
144 Слободан Димитријевић

Жабаре

320-339/2021-03

од 12.10.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 6.000,00 5.100,00
145 Јелена Митровић

Рајковац

320-341/2021-03

од 12.10.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 8.000,00 6.800,00
146 Милош Милованчевић

Крћевац

320-342/2021-03

од 12.10.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 9.000,00 8.500,00
147 Богосав Николић

Рајковац

320-343/2021-03

од 13.10.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 16.000,00 13.600,00
148 Зоран Стевановић

Рајковац

320-344/2021-03

од 13.10.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 8.000,00 6.800,00
149 Славољуб Ђукић

Клока

320-347/2021-03

од 13.10.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 20.000,00 17.000,00
150 Драган Филиповић

Загорица

320-348/2021-03

од 13.10.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 16.000,00 13.600,00
151 Драган Мијатовић

Белосавци

320-350/2021-03

од 13.10.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 54.000,00 45.900,00
152 Дејан Марковић

Маскар

320-351/2021-03

од 13.10.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 24.000,00 20.400,00
153 Милован Марковић

Белосавци

320-352/2021-03

од 13.10.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 9.800,00 8.500,00
154 Марко Николић

Рајковац

320-354/2021-03

од 14.10.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 23.000,00 18.700,00
155 Зоран Миловановић

Маскар

320-355/2021-03

од 14.10.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 35.900,00 30.600,00
156 Драган Радовић

Рајковац

320-356/2021-03

од 14.10.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 18.000,00 15.300,00
157 Зоран Ђокић

Доња Трнава

320-358/2021-03

од 14.10.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 12.000,00 10.200,00
158 Радослав Величковић

Јунковац

320-359/2021-03

од 14.10.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 6.000,00 5.100,00
159 Загорка Матић

Јунковац

320-362/2021-03

од 15.10.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 8.300,00 6.800,00
160 Драгана Томашевић

Клока

320-363/2021-03

од 15.10.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 18.000,00 13.600,00
161 Мирјана Димитријевић

Крћевац

320-364/2021-03

од 15.10.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 13.500,00 10.200,00
162 Радојица Петковић

Загорица

320-366/2021-03

од 18.10.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 5.400,00 5.100,00
163 Драгана Милошевић

Рајковац

320-368/2021-03

од 18.10.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 20.000,00 17.000,00
164 Бојан Стојадиновић

Клока

320-369/2021-03

од 18.10.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 10.000,00 8.500,00
165 Милан Николић

Доња Трешњевица

320-370/2021-03

од 19.10.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 13.500,00 10.200,00
166 Биљана Обадовић

Маскар

320-371/2021-03

од 19.10.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 32.000,00 23.800,00
167 Миодраг Николић

Белосавци

320-372/2021-03

од 20.10.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 12.000,00 10.200,00
168 Миодраг Јовановић

Горња Трнава

320-373/2021-03

од 20.10.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 4.000,00 3.400,00
169 Нада Мијатовић

Белосавци

320-376/2021-03

од 20.10.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 36.000,00 30.600,00
170 Марија Рајковић

Пласковац

320-322/2021-03

од 22.10.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 8.000,00 6.800,00
171 Милан Јокић

Овсиште

320-324/2021-03

од 25.10.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 52.800,00 40.800,00
172 Милан Минић

Овсиште

320-326/2021-03

од 25.10.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 6.000,00 5.100,00
173 Ненад Гајић

Загорица

320-327/2021-03

од 25.10.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 10.000,00 8.500,00
174 Гордана Марковић

Клока

320-328/2021-03

од 25.10.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 36.000,00 28.900,00
175 Радмила Станковић

Наталинци

320-329/2021-03

од 25.10.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 18.000,00 15.300,00
176 Филип Ивић

Јунковац

320-332/2021-03

од 25.10.2021.

Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 12.000,00 10.200,00
УКУПНО 4.921.786,87 2.843.561,09

Члан 3.

Средства из члана 1. ове Одлуке, одобравају се са позицијa 67 и 70, програмске класификације 0101-0001-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници и 0101-0002-Мере подршке руралном развоју, економска класификација 451-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, идентификациони број 07547, функција 421, извор  финансирања 01, Одлуке о буџету општине Топола за 2021. годину („Службени гласник СО Топола“ број 14/2020, 9/2021 и 14/2021).

 

Члан 4.

Бесповратна средства се исплаћују након доношења појединачних решења Председника Општинског Већа општине Топола којима ће бити утврђена права и обавезе корисника средстава.

Исплата средстава из члана 1. ове Одлуке ће се вршити на наменски рачун корисника средстава уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са динамиком прилива  средстава у буџет Општине Топола за 2021. годину.

Члан 5.

Одлуку објавити на огласној табли и званичној интернет презентацији Општине Топола www.topola.rs.

 

Члан 6.

Приговор на одлуку подноси се у року од 8 дана од дана истицања одлуке на огласној табли Општине Топола. Приговор се подноси Општинском већу Општине Топола.

Члан 7.

О спровођењу ове одлуке стараће се Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА

 

Број: 020-547/2021-05-III                                                                                    ПРЕДСЕДНИК

Дана: 1.11.2021. године                                                                                ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 

        Игор Петровић

Доставити:

  • Комисији,
  • Одељењу за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности
  • у документацију
  • а/а.