ЕУПРО

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

 Регулацијa за економски развој радне зоне 4 у Тополи

Пројекат “Израда Плана Детаљне Регулације за економски развој радне зоне 4 у Тополи”
Апликант: Општина Топола
Територија: Општина Топола
Укупан буџет пројекта: 12.370,00 еур
Износ гранта Европске уније: 11.133,00 еур (90% укупне вредности пројекта)
Преосталих 10% укупне вредности пројекта представља локално учешће општине Топола.
Трајање пројекта: 18 месеци

Пројекат ће на општем нивоу допринети стварању повољних економских услова, развоју постојећих и привлачењу нових инвестиција, те унапређењу јавне инфраструктуре у општини Топола.
Конкретно, захваљујући пројекту, побољшаће се услови за економски развој општине Топола кроз израду плана детаљне регулације (ПДР) за радну зону 4.

Да би се створили повољни услови за економски раст и привлачење инвестиција, који ће створити нова радна места и побољшати укупну локалну економију, општина Топола треба адекватно законски регулисану земљу и опремити је одговарајућом инфраструктуром. Имајући то у виду, општина Топола одлучила је да у 2016. години организује и стави у функцију једину нерегулисану радну зону према Плану генералне регулације (Одлука о изради Плана детаљне регулације), и на тај начин учини спремним за даље инвестиције и повећање привредних активности. Ова зона је веома важна за Тополу, јер има велики потенцијал за раст и ширење. Акција је осмишљена да омогући израду и усвајање Плана детаљне регулације за горе поменуту радну зону. У Тополи има укупно 4 радне зоне. Осталих 3 су у потпуности регулисане и њихови капацитети су готово исцрпљени. Регулацијом Радне зоне 4 (површина од 9 ха), били би испуњени кључни услови за даље инвестирање и тиме локални економски развој Тополе. Посебно развој и усвајање ПДР за радну зону 4, ће створити:

– 9ха земљишта на располагању за изградњу и инвестиције,
– Правни основ за издавање грађевинских дозвола од стране општине,
– Услови за развој релевантне пословне инфраструктуре – фекалне и кишне канализације, унапређење електроенергетске инфраструктуре према потребама предузећа.
– Услови за изградњу обилазнице која пролази кроз ову радну зону
– Услови за изградњу мреже улица које омогућавају адекватан приступ парцелама

Све то ће омогућити привлачење нових инвестиција, као и развој струје која већ ради у радној зони.
Очекује се:
– Успостављање услова за отварање најмање 500 нових радних места
– Најмање 10 нових инвестиција до 2025. са најмање 150 нових радних места
– Повецћање прихода локалног буџета за 10% због нових инвеститора који раде у зони до 2025. године.

Поред ових позитивних економских показатеља економског утицаја пројекта, постоје и веома важни индикатори друштвеног утицаја, као значајни елементи додане вредности акције:
– Бољи животни услови и квалитет живота грађана који живе у блоку који граничи са радном зоном, 40 породица, које ће добити кишну и фекалну канализацију, адекватан приступ својим домовима, као и сигурно окружење захваљујући развоју студије – стратешка процена утицаја на животну средину.
– Побољшана јавна инфраструктура и очувана културна баштина – Карађорђев град, који ће се сачувати од даљег пропадања, када се изгради обилазница.
– Бољи животни услови – смањено загађење и бука у центру општине – након изградње обилазнице и превоза терета из центра.


Рани јавни увид плана – састанак