ЕУПРО

НАВОДЊАВАЊЕ

Пројекат “Унапређивање економског развоја подршком гајења воћа у општини Топола”

Апликант: Општина Топола
Територија: Општина Топола
Укупан буџет пројекта: 48.194,00 еур
Износ гранта Европске уније: 30.000,00 еур (62,25% укупне вредности пројекта)
Преосталих 37,75% укупне вредности пројекта представља локално учешће општине Топола.
Трајање пројекта: 18 месеци

Пројекат ће на општем нивоу допринети стварање повољних услова за економски развој општине Топола кроз подршку воћарству.
Конкретно, захваљујући пројекту, повећа ће се учешће мале породичне воћарске индустрије на српском и другим тржиштима и унапредиће се подршка локалној економији кроз стварање нових радних места у индустрији.

Свеобухватни циљ пројекта је стварање повољних услова за економски развој у општини Топола кроз подршку индустрије воћарства. Израдом пројектно техничке документације за систем за наводњавање који је којим ће се створити услови за изградњу система који ће покривати земљиште од 300 ха у Тополском крају.
Пројекатом су дефинисана 2 главна специфична циља, при чему се први фокусира на повећање учешћа мале породичне воћарске индустрије на српском и другим тржиштима. Други специфични циљ је Подршка локалној економији кроз стварање нових радних места у индустрији воћа. Ови специфични циљеви ће бити оствариви када се заврши секундарна мрежа за наводњавање.

Пројектне активности е се проводити кроз 3 главне групе активности:

1. Прва је израда пројекта дистрибутивне мреже за наводњавање кроз кораке: вођење тендерске процедуре, додељивање уговора, израда пројекта

2. Други део активности обухвата процену утицаја потенцијалног система наводњавања на животну средину

3. Трећа група активности је везана за развој Пројекта за извођење кроз израду пројекти хидротехничке инсталације, машинске инсталације, телекомуникационих инсталација.