ЕУПРО

Географски информациони систем (ГИС)

Стратегија развоја ГИС-а општине Топола

Саопштење за јавност

Пројекат Снага ГИС-а за одрживи друштвено-економски развој општине Топола

Топола, 22.10.2019, Визиторски центар

У Тополи је данас на уводној конференцији представљен нови пројекат „Снага ГИС-а за одрживи друштвено-економски развој општине Топола“, који организујe Општина Топола.

Пројекат “Снага ГИС-а за одрживи друштвено-економски развој општине Топола” се реализује кроз програм подршке Европске уније развоју општина – EUPRO.

Циљ пројекта је да допринесе ефикаснијем пружању услуга локалне управе, бољем управљању земљиштем и коришћењу друштвено-економских потенцијала општине Топола. Такође, створиће се услови за боље планирање засновано на коришћењу тачних података као и за доношење одлука и управљање општинским ресурсима кроз побољшање институционалних, техничких и људских капацитета за примену Географског информационог система.

Реализација овог пројекта омогућиће Општини Топола унапређење институционалних капацитета, као и унапређење људских и техничких капацитета за кориштење ГИСа у општини Топола и другим предузећима, установама и организацијама. Пројекат развоја ГИСа ће се спроводити до краја следеће године.

Уводни догађај је организован у Визиторском центру са циљем да се јавности представи пројекат, као и да се развије дијалог у локалној заједници на тему значаја и користи од системског управљања имовином за локални друштвено-економски развој.

На уводном догађају, скупу су се обратили руководилац одељења за Oдељење за комуналне делатности, грађевинско – урбанистичке, имовинско – правне и послове евиденција и управљања имовином – Ивана Блажић Шевић и предстaвник Програма подршке ЕУ развоју општина (ЕУПРО) – Виктор Вељовић.

Пројекат је представио координатор пројекта испред Општине Топола – Немања Костић. На скупу су учествовале заинтересоване стране, представници јавних предузећа, установа, организација и медија.

Догађај је омогућио унапређење међуинституционалне сарадње у циљу што ефикасније имплементације пројекта и постизања максималних резултата.

ГИС Топола – позив