Позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о буџету Општине Топола за 2024. годину

 

 Датум: 27.02.2024. године,

Поштоване грађанке и грађани,

Општина Топола у процесу израде Одлуке о буџету Општине Топола за 2024. година, након прибављених података, анкетирања и консултација са релевантним друштвеним групама, институцијама и удружењима грађана организује догађај јавне расправе о Нацрту Одлуке о буџету Општине Топола, на коме ће представити Нацрт Одлуке о буџету Општине Топола за 2024. годину.

На догађај јавне расправе се позивају представници стручне јавности, представници организација цивилног друштва, предузетника, представници установа/служби, као и сви заинтересовани грађани и грађанке Општине Топола.

Користимо ову прилику да Вас позовемо да присуствујете догађају јавне расправе дана      27.02.2024.године,од 14,00 часова до 15,00 часова и дана 28.02.2024. године, од 07,30 часова до 9,00 часова у просторији Скупштинске сале општине Топола, број 20, ул.Булевар Краља Александра I број 9 у Тополи.

Програм јавне расправе садржи:

  • Уводну реч,
  • Представљање Нацрта Одлуке о буџету Општине Топола за 2023. годину,
  • Упознавање са Извештајем о спроведеним консултацијама током буџетског циклуса/анкетом
  • Дискусија и закључак.

Са Нацртом одлуке о буџету Општине Топола за 2024. годину можете се упознати на званичном сајту општине Тополаwww.topola.rs

Имајући у виду аспект транспарентности, потребно је да ако имате коментаре, примедбе, сугестије и друго мишљење исте пошаљете (у слободној форми), са кратким образложењем на следеће електронске адресенајдаље до 28.02.2024. године ( 10,00 сати):

javnarasprava@topola.com

sekretarso@topola.com

jasnamiljkovic@topola.com

margaretazivanovic@topola.com

ler@topola.com

lpa@topola.com

djordjegligorijevic@topola.com

inspektor@topola.com

или предате у писаној форми на писарници општине Топола најдаље до 28.02.2024.године (10,00 часова).

 

На основу ваших предлога, примедби и сугестија Радна група за спровођење јавне расправе сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи.

На овај начин Општина Топола укључује грађане и грађанке у процес израде Нацрта Одлуке о буџету Општине Топола за 2024. годину као најважнијег документа који израђује и усваја локална самоуправа.

С поштовањем,

Радна група за спровођење Јавне расправе

О Нацрту Одлуке о буџету

Општине Топола за 2024. годину

Одлука о буџету општине Топола за 2024. годину

Образложење Одлуке о буџету општине Топола за 2024. годину