Позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о првој измени и допуни Одлуке о буџету Општине Топола за 2024. годину

  

Датум: 17.05.2024. године,

Поштоване грађанке и грађани,

Општина Топола у процесу израде Одлуке о првој измени и допуни Одлуке о буџету Општине Топола за 2024. година, након прибављених података, анкетирања и консултација са релевантним друштвеним групама, институцијама и удружењима грађана организује догађај јавне расправе о Нацрту Одлуке о првој измени и допуни Одлуке о буџету Општине Топола, на коме ће представити Нацрт Одлуке.

На догађај јавне расправе се позивају представници стручне јавности, представници организација цивилног друштва, предузетника, представници установа/служби,Месне заједнице као и сви заинтересовани грађани и грађанке Општине Топола.

Користимо ову прилику да Вас позовемо да присуствујете догађају јавне расправе дана      18.05.2024.године, од 08,00 часова до 10,00 часова, дана 20.05.2024. године, од 12,00 часова до 14,00 часова и дана 21.05.2024. године, од 07,30 часова до 8,30 у просторији Скупштинске сале општине Топола, број 20, ул.Булевар Краља Александра I број 9 у Тополи.

Програм јавне расправе садржи:

  • Уводну реч,
  • Представљање Нацрта Одлуке о првој измени и допуни Одлуке о буџету Општине Топола за 2024. годину,
  • Упознавање са Извештајем о спроведеним консултацијама током буџетског циклуса,
  • Дискусија и закључак.

Са Нацртом Одлуке о првој измени и допуни Одлуке о буџету Општине Топола за 2024. годину можете се упознати на званичном сајту општине Тополаwww.topola.rs

Имајући у виду аспект транспарентности, потребно је да ако имате коментаре, примедбе, сугестије и друго мишљење исте пошаљете (у слободној форми), са кратким образложењем на следеће електронске адресе најдаље до 21.05.2024. године ( 09,00 сати):

javnarasprava@topola.com

sekretarso@topola.com

jasnamiljkovic@topola.com

margaretazivanovic@topola.com

ler@topola.com

lpa@topola.com

inspektor@topola.com

 

или предате у писаној форми на писарници општине Топола најдаље до 21.05.2024.године (08,00 часова).

 

На основу ваших предлога, примедби и сугестија Радна група за спровођење јавне расправе сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи.

На овај начин Општина Топола укључује грађане и грађанке у процес израде Нацрта Одлуке о првој измени и допуни Одлуке о буџету Општине Топола за 2024. годину као најважнијег документа који израђује и усваја локална самоуправа.

С поштовањем,

Радна група за спровођење Јавне расправе

О Нацрту Одлуке о првој измени и допуни Одлуке о буџету

Општине Топола за 2024. годину

Образложење прве измене и допуне Одлуке о буџету општине Топола за 2024. годину

Одлука о првој измени и допуни Одлуке о буџету општине Топола за 2024. годину

Извештај о спроведеном процесу јавне расправе о нацрту Одлуке о првој измени и допуни Одлуке о буџету општине Топола за 2024. годину