Рани јавни увид

Јавни увид

Јавни увид поводом израде Нацрта просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда Вожд Карађорђе

Линк за приступ сајту Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре:

https://www.mgsi.gov.rs/lat/dokumenti/javni-uvid-u-nacrt-prostornog-plana-podrucja-posebne-namene-infrastrukturnog-koridora-7

Јавни увид поводом израде Нацрта просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда Вожд Карађорђе

Поновљен Јавни увид у Нацрт прве измене и допуне плана генералне регулације за насељено место Наталинци у општини Топола у делу радне зоне

Оглас – Поновљен јавни увид у Нацрт прве измене и допуне ПГР за насењено место Наталинци у општини Топола у делу радне зоне