Рани јавни увид

Јавни увид

Поновљен Јавни увид у Нацрт прве измене и допуне плана генералне регулације за насељено место Наталинци у општини Топола у делу радне зоне

Оглас – Поновљен јавни увид у Нацрт прве измене и допуне ПГР за насењено место Наталинци у општини Топола у делу радне зоне