ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Обавештавају се сви подносиоци пројеката по Конкурсу за доделу средстава за суфинансирање пројеката из области јавног информисања на теритирији општине Топола у 2022.години, којима су одобрена средства за суфинансирање пројеката по Решењу Општинског већа Општине Топола број 404-285/2021-05-III од 31.05.2022.године, да без одлагања доставе нову спецификацију трошкова (ревидирани буџет) у складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена, најкасније до 10.06.2022.г.

Нову спецификацију трошкова доставити на обрасцу 1.1а – ,,Ревидирани буџет пројекта,,.

За све додатне информације обратити се на телефон 034/6811-008, локал 121, контакт особа Мирјана Ћирић.