Lokalna samouprava Topola
Rezultati Javnog poziva organizacijama civilnog društva (OCD) u okviru programa ReLOaD2
Rezultati ocenjenih projekata
Projektni predlozi sa budžetom između 10.000 i 25.000 USD (LOT1) koji su odobreni za finansiranje
Br. Naziv OCD Naziv projekta Broj bodova Komentari Budžet projekta u USD
1 Centar za ravnomerni regionalni razvoj, Centrir Beograd Plodovi oplenačkih gazdinstava na klik do trpeze 96 ODOBREN: Partnerski odbor ReLOaD2 programa je, na predlog Komisije za procenu predloga projekata, odobrio predlog projekta. 24,927.00
2 Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim  osobama Srbije -MNRO U prirodnom okruženju 91 ODOBREN: Partnerski odbor ReLOaD2 programa je, na predlog Komisije za procenu predloga projekata, odobrio predlog projekta. 19,990.00
3 Razvojni biznis centar Kragujevac Nove veštine za nove poslove 87 ODOBREN: Partnerski odbor ReLOaD2 programa je, na predlog Komisije za procenu predloga projekata, odobrio predlog projekta. 21,860.00
Projektni predlozi sa budžetom između 10.000 i 25.000 USD (LOT1) koji su nisu odobreni za finansiranje, ali su ocenjeni do kraja.
1 Asocijacija za borbu protiv Side – Jazas Terenski saradnik – inovativna preventivna međusektorska usluga 85 Projekat je pozitivno ocenjen, ali nije predložen za finansiranje zbog ograničenih sredstava koja su na raspolaganju za Javni poziv u 2022. Podnosilac ima dovoljne kapacitete. Projekat je pozitivno ocenjen u smislu metodolgije, održivosti i budžeta. Najveći nedostatk projekata je njegova delimična relelvantnost za lokalnu sredinu opštine Topola i pitanje održivosti, s obzirom na lokalnu situaciju.                 21,620.00
Projektni predlozi sa budžetom između 2.000 i 5.000 USD (LOT2) koji su odobreni za finansiranje
Br. Naziv OCD Naziv projekta Broj bodova Komentari Budžet projekta u USD
1 UG KUD Oplenac Topola Tradicija Topole i Šumadije kroz pesmu i igru 87 ODOBREN: Partnerski odbor ReLOaD2 programa je, na predlog Komisije za procenu predloga projekata, odobrio predlog projekta. 4,864.00
Projektni predlozi sa budžetom između 2.000 i 5.000 USD (LOT2) koji nisu odobreni za finansiranje, ali su ocenjeni do kraja.
1 UG IUVENES Topola Mladi se pitaju, nađimo rešenje 43 Projekat nije ostvario dovoljan broj bodova da bi bio predložen za finansiranje. Podosilac je novoosnovana organizacija koja ima delimične upravljačke i stručne kapacitete, i nedovoljne finansijske. Predlog projekat je nekonzistentan, a metodologija nejasna i neubedljiva. Uticaj projekta je sporan. Budžet nije adekvatno pripremljen. 3,381.80
Projektni predlozi sa budžetom između 2.000 i 10.000 USD (LOT3 – udruženja mladih i udruženja za mlade) koji su odobreni za finansiranje
Br. Naziv OCD Naziv projekta Broj bodova Komentari Budžet projekta u USD
1 UG IUVENES Topola Uključivanje građana u proces donošenja odluka 88 ODOBREN: Partnerski odbor ReLOaD2 programa je, na predlog Komisije za procenu predloga projekata, odobrio predlog projekta. 8,410.00
Projektni predlozi sa budžetom između 2.000 i 10.000 USD (LOT3 – udruženja mladih i udruženja za mlade) koji nisu odobreni za finansiranje, ali su ocenjeni do kraja.
1 Udruženje Centar za poslovne treninge Radionice za pisanje projekata na teritoriji opštine Topola 46 Projekat nije ostvario dovoljan broj bodova da bi bio predložen za finansiranje. Relevantnost projekat je upitna. Ne uključuje lokalne organizacije i partnere. Nema adekvatan plan komunikacije. Uticaj projekta je ograničen, a budžet sadrži nejasnoće i nije u potpunosti relevantan. Budžet je dostavljen u RSD – 1,062,450, što iznosi 9,539.05 USD prema UN kursu za maj 2022.
PROJEKTNI PREDLOZI KOJI NISU PREŠLI ELIMINATORNE PRAGOVE
PRVI PRAG: FINANSIJSKI I OPERATIVNI KAPACITETI
Ukoliko je podnosilac predloga projekta dobio manje od 10 bodova (LOT1), ili manje od 5 bodova (LOT2 i LOT3) u odeljku 1 formulara za ocenjivanje, projektni predlog je isključen iz daljeg postupka bodovanja pošto je Komisija utvrdila da OCD nema dovoljno kapaciteta za sprovođenje projekta.
Br. Naziv OCD Naziv projekta Broj bodova Komentari Budžet projekta  u USD
Nije bilo ovakvih projekata.
DRUGI PRAG: RELEVANTNOST
Ukoliko je podnosilac predloga projekta prešao prvi eliminatorni prag, ali je dobio manje od 18 bodova (LOT1) ili manje od 9 bodova (LOT2 i LOT3) u odeljku 2 formulara za ocenjivanje, projektni predlog je isključen iz dalje procedure bodovanja pošto je Komisija utvrdila da projektna ideja nije relevantna i/ili nije u skladu sa prioritetima Javnog poziva.
Br. Naziv OCD Naziv projekta Broj bodova Komentari Budžet projekta  u USD
1 Institut procene potreba mladih Eko hab Prvi prag: 11
Drugi prag: 17
Projekat nema partnera u lokalnoj zajednici i ne nudi nikakav inovativni pristup. Ciljne grupe navedene u projektnom predlogu nisu u potpunosti definisane. 10,330.00
DISKVALIFIKOVANI PROJEKTNI PREDLOZI
Projektni predlog nije ispunio administrativne i tehničke zahteve navedene u pravilima Javnog poziva, kao što su potpuna dokumentacija, trajanje projekta, minimalni i maksimalni budžet projekta, lokacija na kojoj se projekat realizuje, itd.
Br. Naziv OCD Naziv projekta Komentari
1 Udruženje građana TFutures Klub Inspirisani tradicijom kreiramo budućnost Dostavljena dokumentacija nije potpuna. Ne postoji dokaz o upisu u registar Ministarstva omladine i sporta. Osim toga, aplikant je novoosnovana organizacija koja nije bila aktivna, a partner nije dostavio godišnji finansijski izveštaj organizacije za 2021. godinu (dokument Bilans stanja i bilans uspeha). Nije moguće utvrditi da li je aplikant mogao da aplicira na Javni poziv – LOT 3, niti proceniti kapacitete na osnovu priložene dokumentacije.