СВИ ГРАЂАНИ ТОПОЛЕ – ЈЕДНАКИ И УКЉУЧЕНИ

Предмет: Саопштење за медије о реализацији пројекта ”Сви грађани Тополе – једнаки и укључени”

Током протекле две године (јул 2021 – јун 2023) Општина Топола учествовала је у програму ”Подршка Европске уније социјалном становању и активној инклузији”, којим на територији Србије управља Каценларија Уједињених нација за пројектне услуге. У оквиру овог програма Општина је реализовала пројекат ”Сви грађани Тополе – једнаки и укључени”, намењен подршци рањивим друштвеним групама у Тополи, Ромима и жртвама породичног насиља. Пројекат је финансирала Европска унија, а суфинансирала Општина Топола. Партнери на пројекту били су Центар за социјални рад Аранђеловац, издвојено одељење у Тополи, и Развојни бизнис центар Крагујевац.

Захваљујући подршци Европске уније, Општина Топола је за потребе стамбеног збрињавања социјално угроженог становништва прибавила две куће у власништво Општине, у вредности од оквирно 30.000 еура, и стамбено збринула две ромске породице, којима су купљене куће дате на коришћење без накнаде, у наредних пет година. Поред стамбеног збрињавања, ове породице додатно су оснажене и подржане, економским грантовима у виду опреме за доходовне активности, и стручним обукама за стицање тражених компетенција од стране привреде, са циљем пуне социјалне и интеграције на тржиште рада, и активног укључивања у заједницу. Вредност програма подршке за социјално и економско укључивање износила је оквирно 1.000.000 динара.

Посебно желимо да истакнемо као важан резултат пројекта и то што је захваљујући подршци Програма, општина Топола израдила и усвојила Програм стамбене подршке, као институционални оквир, који омогућује одрживо регулисање пружања стамбене подршке за решавање стамбених потреба грађана и грађанки Тополе, без одговарајућег стана, која из социјалних, економских и других разлога не могу сопственим средствима да реше стамбену потребу по тржишним условима за себе и своје домаћинство. На овај начин догорочно се доприноси унапређењу социјалне инклузије рањивих друштвених група у Тополи, кроз стварање адекватних услова за живот и социјално-економску интеграцију.