Укинута ванредна ситуација на територији општине Топола

На предлог општинског Штаба за ванредне ситуације, данас је председник општине Владимир Радојковић, у улози команданта Штаба, донео одлуку о укидању ванредне ситуације на целокупној територији општине Топола. Поменута одлука донета је на 4. ванредој седници Штаба која је одржана у скупштинској сали општине Топола.

Ванредна ситуација заведена је на подручју општине Топола 16. јуна, а изазвана је елементарним непогодама, обилном кишом, која је нанела штете на мостовима, путевима, посебно макадамским, усевима, стамбеним и пољопривредним објектима. Према проценама укупно нанета штета од елементарне непогоде износи око 270 милиона динара. Великих проблема је било на прелазима бујичних токова. Око 170 путних праваца је оштећено, а од великог значаја је податак да је већ више од једне трећине путева санирано радом грађевинске механизације и местимично додавањем каменог агрегата. Без обзира на данашње укидање ванредне ситуације и даље ће се радити као да је она на снази, односно предузимаће се даље мере на отклањању последица штете и санацији.