РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Општинска управа општине Топола

Комисијa за Избор корисника

Број:   020-405-6/2021-05

Дана: 15.07.2022.године

Т О П О Л А

_____________________________________________________________________

На основу, члана 14. Правилника о начину и критеријумима за избор корисника за доделу стамбене подршке и учешће у мерама социјалне инклузије број 020-405-1/2021-05 од 28.09.2021.године Комисија за Избор корисника  на седмој седници одржаној 15.07.2021. године једногласно утврђује

  1. КОНАЧНА ЛИСТА – Циљна група 1

 

  1. Небојша Раденковић   –   90 бодова
  2. Денис Јовановић              –   35 бодова

 

  1. КОНАЧНА ЛИСТА – Циљна група 2

 

  1. Тања Велимировић                             – 85 бодова
  2. Прокић Садбера                       – 60 бодова

   

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Комисија за Избор корисника предлаже доделу стамбених јединица кориснику са  – Коначне листе – Корисник 2 из циљне групе 1,  из следећих разлога:

  1. Достављене документације по пријавама и броју бодова
  2. Критеријума просторних услова

У складу са бројем бодова и достављеном документацијом Комисија предлаже да се Денису Јовановић додели стамбена јединица најмање квадратуре, пристигла по Јавном позиву за куповину стамбених јединица у својину Општине Топола. Разлог доделе: критеријум просторних услова једине расположиве стамбене јединице.

С обзиром да приговора на Предлог Листа 1 и 2 није било, Комисија сматра да је предлог доделе стамбене јединице коначан.

На основу пристигле изјаве на писарницу Општине Топола од стране Зите Богдан о повлачењу пријаве продаје стамбене јединице Комисија констатује да се та стамбена јединица повлачи из даље реализације по Пројекту ,,Сви грађани Тополе – једнаки и укључени“. Учесник као разлог одустајања наводи да нема интереса да даље учествује у Конкурсу, те да се појавио купац од кога је добијена ,,капара“.Изјава је пристигла 29.06.2022.године.

С обзиром на повлачење продаје стамбене јединице Зите Богдан иницијални предлог о додели наведене стамбене јединице највеће квадратуре Кориснику 1 из циљне групе 1 (Предлог листе од 01.07.2022), није могуће реализовати.

Дана 15.07.2022.године

Комисија за Избор корисника

Председник Комисије

Светлана Младеновић, с.р.