Укључивање организација цивилног друштва у пројекте јавно-приватног партнерства

Институт за територијални економски развој (ИнТЕР) организовао је у простору Визиторског центра радионицу у оквиру пројекта “Унапређење дијалога између организација цивилног друштва и јавних власти код пројеката јавно-приватног партнерства на локалном нивоу”. Испред Општинске управе општине Топола, присутнима се обратио Милан Вукићевић. Пројектна менаџерка Марија Миленковић изнела је учесницима идеју и циљеве пројекта, док је Весела Влашковић у улози истраживача представила прелиминарне налазе мониторинг извештаја. Пројекат финансира Београдска отворена школа (БОШ), кроз програм “Дијалог промена: Подршка реформама кроз сарадњу организација цивилног друштва и јавних власти”.

У пројекту учествују три општине: Топола, Пландиште и Бечеј.

Из извештаја се могло чути о степену укључености организација цивилног друштва у процес планирања и доношења одлука у пројектима јавно-приватног партнерства на локалном нивоу. Циљ пројекта је да допринесе демократском развоју кроз унапређење јавних политика и дијалога у области Јавно-приватног партнерства (ЈПП) у Србији, као и већем укључивању организација цивилног друштва (ОЦД) у процес планирања и доношења одлука код пројеката ЈПП на локалном нивоу.

Приметно је да у Србији расте број одобрених ЈПП као и потреба за укључивањем ОЦД који са укључењем грађана чини партнерства ефикаснијим, ефективнијим и одрживијим. Стога је неопходно појачати интересовање ОЦД, створити механизме за информисање грађана о начинима укључења у ЈПП и такође, а можда и пре свега уредити ту област кроз законску регулативу.