На основу члана 59. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22), Општинкса изборна Комисија општине Топола, на седници одржаној 03.01.2024. године, донела је

У К У П А Н      И З В Е Ш Т А Ј
О РЕЗУЛТАТИМА ГЛАСАЊА НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА НА БИРАЧКИМ МЕСТИМА

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА

  1. Резултати гласања на изборима за одборнике Скупштине општине Топола, расписаних за 17. децембар 2023. године, и поновних избора одржаних 30.12.2023. године на бирачком месту број 25 Основни суд Аранђеловац судска јединица Топола , за бирачка места на територији општине Топола су следећи:
1. Број бирачких места на којима је обављено гласање 31
2. БРОЈ БИРАЧА УПИСАНИХ У БИРАЧКИ СПИСАК:

(укључујући и евентуалне спискове накнадних промена у бирачком списку и евентуалне посебне изводе из бирачког списка)

17489
3. БРОЈ БИРАЧА КОЈИ ЈЕ ИЗАШАО НА ИЗБОРЕ 11074
4. БРОЈ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ У ГЛАСАЧКИМ КУТИЈАМА: 11074
5. БРОЈ НЕВАЖЕЋИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА: 282
6. БРОЈ ВАЖЕЋИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА: 10792
7. БРОЈ И % ГЛАСОВА КОЈE ЈЕ ДОБИЛА СВАКА ИЗБОРНА ЛИСТА:
Редни

број

Назив изборне листе Број гласова који је добила  свака изборна листа
7.1 АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –ТОПОЛА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ 4888 (44,14%)
7.2 ИВИЦА ДАЧИЋ-ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ 761

(6,87%)

7.3. НОВИ ЉУДИ-ТОПОЛА НАША ЗЕМЉА-МИРКО ЈЕВТИЋ

ТОПОЛА СЕ ВОЛИ!

3601

(32,52%)

7.4. ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА –ДРАГАН МАРКОВИЋ ПАЛМА-ДОМАЋИНСКИ! 167

(1,51%)

7.5. ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ-НАДА ЗА КРАЉЕВСКУ ТОПОЛУ-Српска коалиција НАДА–Национално демократска алтернатива –Нова Демократска  странка Србије (Нови ДСС)-Покрет обнове Краљевине Србије (ПОКС)-Војислав Михаиловић 473

(4,27%)

7.6 СРПСКА СТРАНКА ЗАВЕТНИЦИ- ДА СЕ СРПСКИ СЕЉАК ПИТА –ТОПОЛА НЕ СМЕ ДА НЕСТАНЕ 305

(2,75%)

7.7 ТОПОЛА ПРОТИВ НАСИЉА-МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ-МАРИНИКА ТЕПИЋ 597

(5,39%)

8. БРОЈ МАНДАТА КОЈИ ЈЕ ДОБИЛА СВАКА ИЗБОРНА ЛИСТА:
Редни

број

Назив изборне листе Број мандата који је добила  свака изборна листа
8.1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –ТОПОЛА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ 20
8.2. ИВИЦА ДАЧИЋ-ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ 3
8.3 НОВИ ЉУДИ-ТОПОЛА НАША ЗЕМЉА-МИРКО ЈЕВТИЋ

ТОПОЛА СЕ ВОЛИ!

15
8.4 ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА –ДРАГАН МАРКОВИЋ ПАЛМА-ДОМАЋИНСКИ! /
8.5 ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ-НАДА ЗА КРАЉЕВСКУ ТОПОЛУ-Српска коалиција НАДА–Национално демократска алтернатива –Нова Демократска  странка Србије (Нови ДСС)-Покрет обнове Краљевине Србије (ПОКС)-Војислав Михаиловић 1
8.6 СРПСКА СТРАНКА ЗАВЕТНИЦИ- ДА СЕ СРПСКИ СЕЉАК ПИТА –ТОПОЛА НЕ СМЕ ДА НЕСТАНЕ /
8.7 ТОПОЛА ПРОТИВ НАСИЉА-МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ-МАРИНИКА ТЕПИЋ 2
  1. 2. Овај укупни извештај објавити на веб-презентацији Републичке изборне комисије и у н „Службеном гласнику општине Топола“.
  2. Овај укупни извештај доставити Министарству  државне управе и локалне самоуправе.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против укупног извештаја подносилац проглашене изборне листе и бирач, могу поднети приговор Општинској изборној Комисији општине Топола у року од 72 часа од објављивања укупног извештаја на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

Број :310/2024

У  Тополи, 03.01.2024. године
Општинска изборна комисија општине Топола

Председник,

Миљана Илић, с.р.