ПРОЦЕНА УТИЦАЈА

ЈАВНА КЊИГА

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ из ЈАВНЕ КЊИГЕ – Пројекат – Мармор Хотавље доо, реконструкција и доградња

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТИ из ЈАВНЕ КЊИГЕ – Винарија Горан и Ђина Благојевић

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ из ЈАВНЕ КЊИГЕ-Занатска галванизерско машинска радња ЦИНКИ СЈАЈ Крћевац на КП бр.480 КП Топола(село), општина Топола

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ из ЈАВНЕ КЊИГЕ-Радио базна станица-Овсиште КГУ54 КГЛ54 КГО54 КГЈ54 ТОПОЛА ПТТ ТЕЛЕКОМ ад

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ из ЈАВНЕ КЊИГЕ-Радио базна станица-КГ137 КГУ137 КГЛ137 КГО137 СЦ ТРНАВА ТЕЛЕКОМ ад

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ из ЈАВНЕ КЊИГЕ-Лиграп доо.Белосавци-Топола-ажурирање студије

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ из ЈАВНЕ КЊИГЕ-Радио базна станица- КГУ54 КГЛ54 КГО54 КГЈ54 ТОПОЛА ПТТ ТЕЛЕКОМ ад

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ из ЈАВНЕ КЊИГЕ-Винарија Миливојевић доо, Општина Топола

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ из ЈАВНЕ КЊИГЕ-Радио базна станица-КГ141 КГУ141 КГЛ141 КГО141 КГЈ141 Топола центар ТЕЛЕКОМ ад

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ из ЈАВНЕ КЊИГЕ-Пројекат доградње и адаптације -Винарије 27 доо- на КПбр.2373 КО Овсиште.општина Топола

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ из ЈАВНЕ КЊИГЕ -Хладњача за одлагање и чување меса дивљачи,Ловачко удружење КАРАЂОРЂЕ,Ж.Пантелић

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ из ЈАВНЕ КЊИГЕ- ОР – Јунковчанка

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ из ЈАВНЕ КЊИГЕ-АРБАГ доо

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ из ЈАВНЕ КЊИГЕ-Базна станица -КГ18 КГУ18КГ18Ц007 Доња Шаторња-Доња Шаторња

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ из ЈАВНЕ КЊИГЕ-Базна станица -КГ345-01 КГ ЈУНКОВАЦ

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ из ЈАВНЕ КЊИГЕ-Базна станица МТ -КГ15КГУ15 МАУКОВАЦ-Винча

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ из ЈАВНЕ КЊИГЕ-Базна станица МТ-Белосавци

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ из ЈАВНЕ КЊИГЕ-Базна станица-Овсиште КГ11 КГУ11 КГ11Ц004 КГО11 ТЕЛЕКОМ ад

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ из ЈАВНЕ КЊИГЕ-Базна станица-проширење-Топола-ПТТ–КГУ54 КГЛ54

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ из ЈАВНЕ КЊИГЕ-Дистрибутивни гасовод средњег притиска ГМ 08-20 Марковац-Рача-Топола,секција 4

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ из ЈАВНЕ КЊИГЕ-ГАСКА доо-Београд-Врачар-заштитне маске за лице

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ из ЈАВНЕ КЊИГЕ-Интеграл ДОО складистење и третман неопасног отпада

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ из ЈАВНЕ КЊИГЕ-Интерна станица за гориво АГРОФАРМ-ТРАДЕ

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ из ЈАВНЕ КЊИГЕ-Карбон-грађевински материјал-Ажурирање студије

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ из ЈАВНЕ КЊИГЕ-КОМПАС ТП доо-Топола-изградња сервисне станице

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ из ЈАВНЕ КЊИГЕ-Лиграп доо.Белосавци-Топола

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ из ЈАВНЕ КЊИГЕ-МОРСАД ДОО складистење и третман неопасног отпада

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ из ЈАВНЕ КЊИГЕ-Пословни објекат -Хладњача,Ж.Пантелић

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ из ЈАВНЕ КЊИГЕ-Пословни објекат магацин,Н.Крстић

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ из ЈАВНЕ КЊИГЕ-Постављање предајника и антенског система на локацији село Бор код дома Месне заједнице Бор,Општина Топола

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ из ЈАВНЕ КЊИГЕ-Привремено складиште опасног отпада -Стара Варош-ДОО

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ из ЈАВНЕ КЊИГЕ-Пројекат -Делатност сечења,обликовања и обрада камена и и звођење завршних радова у грађевинарству

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ из ЈАВНЕ КЊИГЕ-Пројекат -Делатност третмана неопасног отпада у постојећем погону за производњу лепила за керамику и термоизолцију

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ из ЈАВНЕ КЊИГЕ-Пројекат -Хладњача за складиштење воћа-ТЕРРА ОПТИМА

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ из ЈАВНЕ КЊИГЕ-Пројекат изградње објекта винарије,КП бр.587,КО Липовац-Д.Крговић,БГ

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ из ЈАВНЕ КЊИГЕ-Пројекат изградње станице за снабдевање горивом-ТОПОЛА- НИС ад,Нови Сад

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ из ЈАВНЕ КЊИГЕ-Пројекат -Мармор Хотавље доо,доградња

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ из ЈАВНЕ КЊИГЕ-Пројекат -ПРОКОПИЈЕ доо-Изградња винарије и сеоског домаћинства са пансионом за ноћење гостију и рестораном

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ из ЈАВНЕ КЊИГЕ-Пројекат -Винарија Ђоковић-Липовац

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ из ЈАВНЕ КЊИГЕ-Пројекат -Винарија Драганић-Липовац

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ из ЈАВНЕ КЊИГЕ -Projekat -Vinarija Plavi Perun doo BEOGRAD-Grocka

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ из ЈАВНЕ КЊИГЕ-Пројекат -Винарија Савић-Липовац

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ из ЈАВНЕ КЊИГЕ-Пројекат -Затворено расхладно складиште-Хладњача Јунковац

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ из ЈАВНЕ КЊИГЕ-Пројекат -Живинарска фарма Доња Шаторња

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ из ЈАВНЕ КЊИГЕ-ПУМПА ПЕТРОЛ,Г.Петровић

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ из ЈАВНЕ КЊИГЕ-Радио-базна станица-ВИП-КГУ3193_02 КГ_Топола

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ из ЈАВНЕ КЊИГЕ-Реконструкција линије за даљи третман муља на постројењу -Каменица- на КП бр.2900,КО топола Село,општина Топола

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ из ЈАВНЕ КЊИГЕ-Реконструкцијс и доградња постојећих пословних објеката-НТ Болеро доо Чачак

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ из ЈАВНЕ КЊИГЕ-СРБИЈАВОДЕ-Наводњавње Пласковац-Винча I faza

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ из ЈАВНЕ КЊИГЕ -Пројекат-Винарија Бубања

ОБАВЕШТЕЊА

Обавештење о Презентацији и Јавној расправи о процени утицаја на животну средину пројекта КОМПЛЕКС ,,АРБАГ,, Крћевац

Обавештење о потреби утицаја на зивотну средину ARBAG doo Крћевац

Решење ARBAG doo

УПРАВЉАЊЕ ОДПАДОМ

Обавештење о издатој дозволи за управљање отпадом – “Стара Варош” Д.О.О. Топола

Обавештење о издатом решењу о измени и допуни дозволе за управљање отпадом-ЛИГРАП ДОО

ОБАВЕШТЕЊА

Обавештење о пријему захтева оператера Стара Варош Д.О.О. Топола, за издавање интегралне дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање неопасног отпада

Обавештење – Предузеће “ЛИГРАП” Д.О.О. Белосавци – процена утицаја затеченог стања на животну средину

Обавештење о пријему захтева оператера СТАРА ВАРОШ Д.О.О. Топола, за издавање интегралне дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање неопасног отпада

Обавештење o пријему захтева оператера LIGRAP d.o.o.Белосавци -Топола, за издавање измене и допуне интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада