12.Седница Скупштине општине Топола 16.10.2021.године


ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА 1 .1-30.6.2021

ОДЛУКА КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОРА ЈКСП 2021 друга

РЕШЕЊЕ о изм. решења општинског штаба 3 измена

РЕШЕЊЕ школски одбор средња школа 2021

Општински савет родитеља 2021 октобар

12 СЕДНИЦА СО 16.10.2021

ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЋИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ПУ извештај 2020-2021

Годишњи програм заштите,уређења и корис.пољ.земљишта 2021

Буџет – план – извршење 2021

ИЗВЕШТАЈ – општи део

Образложење и друге измене и допуне одлуке о буџету општине Топола 2021

ОДЛУКА о другој измени и допуни Одлуке о буџету 2021

ПУ оперативни план 1

ПУ оперативни план 2

ПУ оперативни план 3

Годишњи план рада ПУ Софија Ристић 2021-2022

Извештај о пословању

Извештај ревизора ЈКСП Топола 2020

ИЗЈАВА за АПР

ОБРАСЦИ уз програм 2021 – друга измена

ОДЛУКА 1

ОДЛУКА 2

ОДЛУКА за АПР

Програм за 2021 – друга измена

УГОВОР јавни превоз путника

ОДЛУКА о изради ПДР

Предлог одлуке стратешка ПДР

Кадровски план