Entries by

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у одељењу за Комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове евиденције и управљање имовином, Општинске управе општине Топола – радно место: руководилац одељења за Комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове евиденције и управљање имовином