Председник општине Топола, Игор Петровић одржао је данас у Визиторском центру ванредну конференцију за новинаре. Повод одржавања конференције је затечено стање у Општинској управи општине Топола, актуелна ситуација и даљи кораци развоја општине. Пред окупљеним новинарима Игор Петровић је изнео преглед обавеза – краткорочних, дугорочних и потенцијалних на дан 19. августа 2020. када је ступио на дужност председника ове шумадијске општине. Таксативно је навео све обавезе Општине са роковима доспећа и закључио да су укупне обавезе у износу од 661.824.000 динара, односно 5.656.000 евра. Посебно је истакао да је Општина Топола већ измирила краткорочне обавезе у износу од 2 милиона динара, а да је ребалансом планирано да се измири још око 20 милиона. Овакво измирење обавеза било је могуће само уз одговорно понашање према буџету. Изнет је и податак да јавно приватно партнерство за делатност реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења није оправдало еконосмки циљ. Разлог лежи у томе што су пре потписивања партнерства грађани издвајали скоро 12 милиона динара годишње за јавну расвету, а данас је тај износ на годишњем нивоу 31 милион што је енормно без обзира на зановљење јавне расвете.Пажњу је председник општине усмерио и на обострано неодговорно понашање Општине и Спортско привредног друштва “Карађорђе” (Фудбалски клуб) које је довело до тога да у периоду од 2010-2020. године Општина уложи скоро један милион евра, а да данас имамо јадно и бедно стање на том стадиону и у том фудбалском клубу. Све то поткрепљено је и приказаним фотографијама на самој конференцији. Закључак је да се преузме одговорност свих руководилаца у Општинској управи, Јавном предузећу и Јавним установама јер се овакав однос према буџету Општине Топола не сме толерисати. Конференција је завршена бројним питањима присутних новинара.