О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се предузетници, микро и мала предузећа која су регистрована за производну делатност или пружање услуга , а који су регистровани у периоду од 1. јануара 2016. до 31. децембра 2020.године, да је развојни програм EU PRO Plus који финансира Европска унија, а спроводи се у сарадњи са Министарством за европске интеграције објавио

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ И УВОЂЕЊЕ УСЛУГА ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ, МИКРО И МАЛА ПРЕДУЗЕЋА

У оквиру овог Јавног позива биће подржани предлози пројеката предузећа и предузетника који желе да набаве нову опрему или уведу услуге ( увођење стандарда, унапређење технолошких процеса, сертификација и сл.), све са циљем отварања нових радних места и доприноси расту и развоју микро и малих предузећа , као и повећања њихове конкурентности.

Појединачни износ бесповратних средстава по пројекту је од 10.000 до 40.000 евра (уз обавезу апликанта да обезбеди сопствено учешће у инвестицији од мин. 20%, односно 15% за апликанте који припадају IV категорији развијености).Друштвено одговорне активности које доприносе локалним заједницама су обавезни део свих предлога пројеката који буду одобрени за финансирање .

Све информације о позиву и обрасци за подношење пријаве доступни су на интернет страници www.euproplus.org.rs, a рок за достављање предлога пројеката је 30.јун 2022.године.