РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Општинска управа општине Топола

Комисија за избор стамбених јединица

Број: 36-2/1/2022-05-II

Дана: 09.05.2022.године

Т О П О Л А

OБАВЕШТЕЊЕ

 

Комисија за избор стамбених јединица који се прибављају у својину општине Топола,  за доделу изабраним корисницима у оквиру ‘’Сви грађани Тополе – једнаки и укључени’’, образована решењем председника општине Топола, број 020-405-1/2021-05 дана 28.09.2021.године, на  седници Комисије одржаној дана 09.05.2022.године, продужува рок за предају документације по ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА (Број Јавног позива 36-02/2022-05-II од 01.04.2022.године) за прибављање непокретности – стамбених јединица у јавну својину на територији општине Топола  до 20 МАЈА 2022.године.

Сва заинтересована лица могу доставити своје понуде до 20.05.2022.године под условима из Јавног позива.

У Тополи, 09.05.2022.године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Гордана Вучићевић, с.р.