17.10.2023.године

Општина Топола

Радна група за организовање и спровођење јавних расправа Општине Топола

 

На основу члана 112. став 5. и 6. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 2/2019) и члана 18. и 29. Одлуке о јавним расправама („Службени гласник СО Топола“, број 13/2020 и 17/2022),

Дана 17.10.2023. године, Радна група за организовање и спровођење јавних расправа предвиђених законом,статутом и одлуком о јавним расправама, образована Решењем број: 020-306/2023-05-II од 24. марта 2023. године објављује

ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈA УРБАНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА И ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ, БАТОЧИНА, КНИЋ, ЛАПОВО, РАЧА и ТОПОЛА

Радна група за организовање и спровођење јавних расправа Општине Топола спроводи јавну расправу о Нацрту стратегије развоја урбаног подручја града КРАГУЈЕВЦА и општина АРАНЂЕЛОВАЦ, БАТОЧИНА, КНИЋ, ЛАПОВО, РАЧА и ТОПОЛА (у даљем тексту: Стратегија развоја урбаног подручја).

Јавна расправа о Нацрту стратегије развоја урбаног подручја спроводи се у периоду од 17.10.2023. године до 31.10.2023. године.

Јавна презентација Нацрта Стратегије развоја урбаног подручја  ће бити одржана у Крагујевцу, у Сали Скупштине града, улица ТРГ СЛОБОДЕ 3, 34000 КРАГУЈЕВАЦ 18.10.2023. од 11 до 13 часова.

Општина Топола позива представнике надлежних органа јединица локалне самоуправе, надлежних институција, организација цивилног друштва, економско-социјалних партнера, стручну јавност, као и друге заинтересоване стране да доставе своје примедбе, предлоге и сугестије на текст Нацрта Стрaтегије развоја урбаног подручја на предвиђеном обрасцу на следеће електронске адресе:

glavniurbanista@topola.com

ler@topola.com

poslovi.saobracaja@topola.com

или да их упуте поштом на адресу:

Општина Топола, Булевар Краља Александра I број 9,34310 Топола

Најкасније до 31.10.2023.године 15 часова.

Прилог позива за учешће у Јавној расправи:

  • Образац за достављање примедби, предлога и сугестија
  • Нацрт Стратегије развоја урбаног подручја града КРАГУЈЕВЦА и општина АРАНЂЕЛОВАЦ, БАТОЧИНА, КНИЋ, ЛАПОВО, РАЧА и ТОПОЛА