На основу члана 2. и члана 16. Закона о обележавању дана жалости на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 101/2005 и 30/2010) и члана 63. став 1. тачка 8. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 2/19)

Председник општине Топола, доноси

 

О Д Л У К У

о проглашењу Дана жалости

  1. Проглашава се Дан жалости поводом смрти трагично настрадалих младића из села Шуме, Аврамовић Стефана (1999.г.) и Живановић Немање (1994.г.) у саобараћајној несрећи која се догодила дана 10.07.2022. године.
  1. За Дан жалости на територији општине Топола проглашава се 07.2022. године.
  1. Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику СО Топола“.

ОПШТИНА ТОПОЛА

Број: 217- 183/2022-05-II

Дана: 22.07.2022. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Владимир Радојковић, с.р.