На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/20014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018) и члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 2/2019), Одлуке о буџету општине Топола за 2022. годину („Службени гласник СО Топола” број 16/2021, 8/2022 и 13/2022), члана 67. Статута општине Топола, („Службени гласник СО Топола“, број 02/2019), чланова 10. и 17. Одлуке о Општинском већу општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 3/2019 и 5/2019-испр.), у склопу разматрања Предлога Одлуке о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима са територије општине Топола из буџета општине Топола за 2022. годину,

Општинско веће општине Топола, н седници одржаној дана 15.09.2022. године, донело је

ОДЛУКУ

о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима

са територије општине Топола из буџета Општине Топола за 2022. годину

 

 

Члан 1.

Усваја се Предлог Одлуке о избору корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2022. годину, број 404-448/2022-03 од 09.09.2022. године, Комисије за избор корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола.

 

Члан 2.

Расподела средстава из члана 1. ове Одлуке врши се на следећи начин:

РБ Име, презиме и место становања Број и датум подношења захтева Мера Укупна вредност инвестиције у РСД без ПДВ Износ подстицајних средстава

(дин)

%

подстицаја

1 Михал Елор

Клока

320-266/2022-03

од 17.05.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 6.800,00 5.100,00
2 Момчило Сточић

Горович

320-268/2022-03

од 18.05.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 17.800,00 13.600,00
3 Драган Петровић

Крћевац

320-269/2022-03

од 19.05.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 3.800,00 3.400,00
4 Драган Марковић

Светлић

320-270/2022-03

од 19.05.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 9.000,00 6.800,00
5 Радослав Марковић

Горња Трнава

320-271/2022-03

од 19.05.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 30.000,00 20.400,00
6 Милан Радојичић

Доња Трешњевица

320-274/2022-03

од 19.05.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 8.300,00 6.800,00
7 Миладин Радојичић

Доња Трнава

320-276/2022-03

од 24.05.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 8.500,00 5.100,00
8 Слађан Поповић

Шуме

320-280/2022-03

од 26.05.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 8.600,00 6.800,00

9

Милош Манојловић

Белосавци

320-283/2022-03

од 30.05.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 38.400,00 23.800,00
10 Радојица Петковић

Загорица

320-284/2022-03

од 31.05.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 6.000,00 5.100,00
11 Мирко Миљковић

Гуришевци

320-287/2022-03

од 02.06.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 4.500,00 3.400,00

12

Рајко Станимировић

Војковци

320-292/2022-03

од 08.06.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 1.700,00

13

Милан Лукић

Доња Трешњевица

320-293/2022-03

од 09.06.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 11.200,00 8.500,00
14 Предраг Ратковић

Белосавци

320-294/2022-03

од 13.06.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 20.000,00 15.300,00
15 Миленко Лазаревић

Доња Трнава

320-295/2022-03

од 14.06.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 10.000,00 6.800,00
16 Зоран Станојевић

Клока

320-296/2022-03

од 14.06.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 31.000,00 22.100,00
17 Слободан Мијатовић

Белосавци

320-298/2022-03

од 20.06.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 6.000,00 5.100,00
18 Ђорђе Савић

Горња Трнава

320-300/2022-03

од 24.06.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 25.400,00 20.200,00
19 Александар Радовић

Рајковац

320-303/2022-03

од 28.06.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 19.900,00 15.300,00
20 Весна Чолић

Жабаре

320-306/2022-03

од 01.07.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 21.800,00 13.600,00
21 Зоран Миловановић

Маскар

320-311/2022-03

од 11.07.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 33.800,00 30.600,00
22 Владан Павловић

Горња Трнава

320-312/2022-03

од 12.07.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 7.500,00 5.100,00
23 Дејан Караклић

Клока

320-315/2022-03

од 18.07.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 16.000,00 13.600,00
24 Добросав Николић

Овсиште

320-318/2022-03

од 26.07.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 6.900,00 5.100,00
25 Драган Ратковић

Белосавци

320-319/2022-03

од 26.07.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 4.600,00 3.400,00
26 Биљана Димитријевић

Белосавци

320-322/2022-03

од 01.08.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 13.000,00 10.200,00
27 Славица Ђурђевић Ђокић

Загорица

320-324/2022-03

од 11.08.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 11.200,00 8.500,00
28 Зоран Перишић

Доња Трешњевица

320-330/2022-03

од 19.08.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 6.900,00 5.100,00
29 Живорад Ђурђевић

Доња Трнава

320-332/2022-03

од 22.08.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 20.000,00 13.600,00
30 Радован Ђокић

Доња Трешњевица

320-333/2022-03

од 22.08.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 9.200,00 6.800,00
31 Милан Радошевић

Жабаре

320-335/2022-03

од 23.08.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 15.400,00 11.900,00
32 Мирјана Зебић

Рајковац

320-338/2022-03

од 24.08.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 30.000,00 23.800,00
33 Јелена Митровић

Рајковац

320-340/2022-03

од 31.08.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 26.600,00 20.400,00
34 Добрица Радосављевић

Јунковац

320-341/2022-03

од 02.09.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 72.000,00 45.900,00
35 Милош Манојловић

Белосавци

320-343/2022-03

од 07.09.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 23.500,00 15.300,00
36 Владан Јанковић

Горња Трнава

320-265/2022-03

од 17.05.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 44.181,82 30.000,00 67,90
37 Михал Елор

Клока

320-267/2022-03

од 17.05.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 33.038,60 10.000,00 30,26
38 Радослав Марковић

Горња Трнава

320-272/2022-03

од 19.05.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 80.903,03 30.000,00 37,08
39 Милан Радојичић

Доња Трешњевица

320-273/2022-03

од 19.05.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 21.272,72 10.000,00 47,00
40 Момчило Сточић

Горович

320-275/2022-03

од 20.05.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 27.760,00 20.000,00 72,04
41 Ђорђе Недељковић

Крћевац

320-278/2022-03

од 25.05.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 32.248,02 20.000,00 62,01
42 Душица Пантић

Загорица

320-281/2022-03

од 27.05.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 14.408,33 10.000,00 69,40
43 Нада Мијатовић

Белосавци

320-285/2022-03

од 01.06.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 83.305,45 60.000,00 72,02
44 Бојан Стојадиновић

Јунковац

320-286/2022-03

од 01.06.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 14.909,09 10.000,00 67,07
45 Дејан Марковић

Маскар

320-291/2022-03

од 06.06.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 13.735,00 10.000,00 72,80
46 Милан Миловановић

Овсиште

320-299/2022-03

од 24.06.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 88.350,00 30.000,00 33,95
47 Весна Чолић

Жабаре

320-304/2022-03

од 30.06.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 74.181,82 50.000,00 67,40
48 Александар Радовић

Рајковац

320-308/2022-03

од 06.07.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 82.351,65 50.000,00 60,71
49 Драгана Радовић

Рајковац

320-309/2022-03

од 08.07.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 30.545,45 20.000,00 65,47
50 Зоран Миловановић

Маскар

320-310/2022-03

од 11.07.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 158.777,28 70.000,00 44,08
51 Радомир Чолић

Жабаре

320-313/2022-03

од 12.07.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 30.909,10 20.000,00 64,70
52 Дејан Караклић

Клока

320-314/2022-03

од 18.07.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 50.072,73 30.000,00 59,91
53 Бојан Стојадиновић

Клока

320-316/2022-03

од 25.07.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 34.036,36 10.000,00 29,38
54 Драган Ратковић

Белосавци

320-317/2022-03

од 26.07.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 42.875,00 10.000,00 23,32
55 Гордана Марковић

Клока

320-320/2022-03

од 27.07.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 101.927,28 40.000,00 39,24
56 Биљана Димитријевић

Белосавци

320-321/2022-03

од 01.08.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 16.025,01 10.000,00 62,40
57 Славица Ђурђевић Ђокић

Загорица

320-325/2022-03

од 11.08.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 17.155,32 10.000,00 58,29
58 Јован Дамњановић

Топола ( Село )

320-327/2022-03

од 11.08.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 48.213,66 30.000,00 62,22
59 Живорад Ђурђевић

Доња Трнава

320-336/2022-03

од 24.08.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 72.850,91 30.000,00 41,17
60 Мирјана Зебић

Рајковац

320-337/2022-03

од 24.08.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 45.018,18 20.000,00 44,42
61 Aлександар Манојловић

Топола (Варошица)

320-342/2022-03

од 06.09.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 66.545,45 40.000,00 60,10
62 Радослав Ранић

Доња Трнава

404-269/2022-03 од 20.05.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 23.090,91 21.000,00 90,94
63 Милован Глишић

Шуме

404-275/2022-03 од 24.05.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 23.181,82 21.000,00 90,58
64 Боривоје Алексијевић

Топола (Варошица)

404-282/2022-03 од 31.05.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 25.454,45 25.454,45 100
65 Зоран Ранковић

Винча

320-288/2022-03 од 02.06.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 34.636,36 14.000,00 40,41
66 Наташа Аксентијевић

Шуме

404-288/2022-03 од 03.06.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 25.644,55 21.000,00 81,88
67 Дејан Радовић

Рајковац

404-386/2022-03 од 15.08.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 25.363,64 14.000,00 55,19
68 Зоран Перишић

Доња Трешњевица

404-400/2022-03 од 19.08.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 15.428,00 14.000,00 90,74
69 Ненад Васиљевић

Горња Трнава

404-274/2022-03 од 24.05.2022. Инвестиције у физичка средства пластеници 165.378,67 107.496,13 65
70 Снежана Тодоровић

Топола (Варошица)

404-281/2022-03 од 30.05.2022. Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева 74.025,00 51.817,50 70
71 Марија Живановић

Горња Трнава

404-287/2022-03 од 02.06.2022. Инвестиције у физичка средства пластеници 43.949,15 37.356,77 85
72 Радиша Драгићевић

Белосавци

404-297/2022-03 од 08.06.2022. Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева 28.333,33 14.166,66 50
73 Душица Радојевић

Јунковац

404-332/2022-03 од 07.07.2022. Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева 47.232,00 33.062,40 70
74 Немања Петрић

Топола

( Варошица)

404-340/2022-03 од 14.07.2022. Инвестиције у физичка средства пластеници 76.659,17 49.828,46 65
75 Миодраг Вићентијевић

Шуме

404-402/2022-03 од 22.08.2022. Инвестиције у физичка средства пластеници 45.450,00 29.542,50 65
76 Весна Михаиловић

Белосавци

404-413/2022-03 од 23.08.2022. Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева 28.750,00 20.125,00 70
77 Зоран Миљковић

Гуришевци

404-423/2022-03 од 30.08.2022. Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева 78.363,93 39.181,96 50
78 Небојша Росић

Јарменовци

404-270/2022-03 од 23.05.2022. Инвестиције у израду, унапређење или проширење свих типова инфраструктуре мањег обима, укључујући инвестиције у обновљиве изворе енергије 124.000,00 62.000,00 50
79 Доротеј Гавриловић

Горња Трнава

404-377/2022-03 од 12.08.2022. Инвестиције у израду, унапређење или проширење свих типова инфраструктуре мањег обима, укључујући инвестиције у обновљиве изворе енергије 170.000,00 85.000,00 50
УКУПНО 2.966.138,24 1.768.231,83

Члан 2.

Одбија се захтев за подстицајна средства за инвестицију у физичка средства -пластеници,  јер не испуњава услове из Конкурса,  следећег подносиоца захтева:

РБ Име, презиме и место становања Број и датум подношења захтева Мера Напомена/Разлог
1 Зорица Васиљевић

Горња Трнава

404-248/2022-03

од 13.05.2022.

Инвестиције у физичка средства -пластеници На парцели наведеној у захтеву не постоји пластеник

 

Члан 3.

Средства из члана 1. ове Одлуке, одобравају се са позицијa 65 и 67, програмске класификације 0101-0001-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници и 0101-0002-Мере подршке руралном развоју, економска класификација 451-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, идентификациони број 07547, функција 421, извор  финансирања 01, Одлуке о буџету општине Топола за 2022. годину („Службени гласник СО Топола“ број 16/2021, 8/2022 и 13/2022).

 

Члан 4.

Бесповратна средства се исплаћују након доношења појединачних решења Председника Општинског Већа општине Топола којима ће бити утврђена права и обавезе корисника средстава.

Исплата средстава из члана 1. ове Одлуке ће се вршити на наменски рачун корисника средстава уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са динамиком прилива  средстава у буџет Општине Топола за 2022. годину.

 

Члан 5.

Одлуку објавити на огласној табли и званичној интернет презентацији Општине Топола www.topola.rs.

 

Члан 6.

Приговор на одлуку подноси се у року од 8 дана од дана истицања одлуке на огласној табли Општине Топола. Приговор се подноси Општинском већу Општине Топола.

Члан 7.

О спровођењу ове одлуке стараће се Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности Општинске управе општине Топола.

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА

Број: 320-348/2022-05-III

Дана: 15.09.2022. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Владимир Радојковић, с.р.

Доставити:

  • Комисији,
  • Одељењу за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности
  • у документацију
  • а/а.