Платформа „Отворени буџети“ омогућава корисницима једноставан и лако разумљив приказ буџета градова и општина у Републици Србији.

Додатно, платформа омогућава преузимање података у отвореном формату који је стандардизован за све локалне самоуправе, те самим тим анализу и упоређивање података и даље коришћење.

Платформа „Отворени буџети“ доприноси повећању транспарентности јавних финансија на локалном нивоу, а грађанима омогућава увид у планирање утрошка јавног новца.

Више:

http://91.228.252.32/client/dashboard