ОБАВЕШТЕЊЕ ВЕЗАНО ЗА:

ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИГОВОРИМА

Право на улагање приговора на Прелиминарну листу кандидата који се позивају на обуку имају сви кандидати који су учествовали у изборном поступку.

Рок за улагање приговора на Прелиминарну листу је до 02. септембра 2023. до 16.00 часова.

Приговор се може поднети Пописној комисији општине/града за који је кандидат конкурисао,  искључиво путем електронске поште, на следећу адресу nacelnik@topola.com

На сваки примљени приговор Пописна комисија мора одговорити најкасније 03. септембра 2023. до 16.00 часова.

ПОПИСНА КОМИСИЈА