СВИ ГРАЂАНИ ТОПОЛЕ – ЈЕДНАКИ И УКЉУЧЕНИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Општинска управа општине Топола

Комисијa за Избор корисника

Број: 020-405-5/2021-05

Дана: 08.06.2022.године

Т О П О Л А

_____________________________________________________________________

На основу, члана 14. Правилника о начину и критеријумима за избор корисника за доделу стамбене подршке и учешће у мерама социјалне инклузије број 020-405-1/2021-05 од 28.09.2021.године Комисија за Избор корисника на седмој седници одржаној 08.06.2021. године једногласно утврђује

  1. ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ – Циљна група 1

  1. Небојша Раденковић – 90 бодова

  2. Денис Јовановић – 35 бодова

  1. ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ – Циљна група 2

  1. Тања Велимировић – 85 бодова
  2. Прокић Садбера – 60 бодова

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Комисија за Избор корисника предлаже доделу стамбених јединица корисницима са Предлога Листе – Корисници из циљне групе 1, из следећих разлога:

  1. Достављене документације по пријавама и броју бодова
  2. Критеријума просторних услова
  3. Здравствени разлози

У складу са бројем бодова и достављеном документацијом Комисија предлаже да се Небојши Раденковић додели стамбена јединица највеће квадратуре, пристигла по Јавном позиву за куповину стамбених јединица у својину Општине Топола. Разлог предлога доделе: број бодова и здравствени проблеми.

У складу са бројем бодова и достављеном документацијом Комисија предлаже да се Денису Јовановић додели стамбена јединица најмање квадратуре, пристигла по Јавном позиву за куповину стамбених јединица у својину Општине Топола. Разлог предлога доделе: критеријум просторних услова.

Комисија предлаже отварање новог Јавног позива за куповину стамбених јединица у својину општине Топола, како би се обезбедили услови за смештај корисника из циљне групе 2.

Дана 08.06.2022.године

Комисија за Избор корисника

Председник Комисије

Светлана Младеновић, с.р.