Дневни ред 24. седнице Скупштине општине Топола


Записник 5. ванредне седнице

Записник 5. ванредне седнице – наставак

Записник 23. седнице

1. Извештај ПХМЗ о функционисању система одбране од града на територији Радарског центра “Букуља” у 2022 години

2. Одлука о иземни Одлуке о поверавању делатности

3. Ценовник основних комуналних услуга

4. Програм субвенција ЈКСП “Топола” Топола за 2023. годину

5. Извештај ЈКСП “Топола” Топола о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2022.-31.12.2022. године

6. Одлука о кишној канализацији и јавној расвети

7. Одлука о водоводу и канализацији

8. Одлука о одржавању путева и улица на територији општине Топола

9. Решење о разрешењу Еме Стевановић вршиоца дужности Културног центра Топола

10. Решење о именовању Еме Стевановић за директора Културног центра Топола

11. Решење о разрешењу Љиљане Тодоровић, вршиоца дужности директора Туристичке организације “Опленац” Топола

12. Решење о именовању Глишић Слађане, дипл. политиколога за новинарство и информисање из Аранђеловца вршиоца дужности директора Туристичке организације “Опленац” Топола

13. Решење о разрешењу Бојана Ђуровца из Тополе дужности председника Општинске изборне комисије, због подношења оставке

14. Решење о именовању Илић Миљане, дипл.правника из Тополе за председника Општинске изборне комисије

15. Годишњи Програм пословања СОФК “Карађорђе” д.о.о. Топола за 2023. годину

16. Планирани програм субвенција СОФК “Карађорђе” д.о.о. Топола за 2023. годину

17. Ценовник услуга СОФК “Карађорђе” д.о.о. Топола за 2023. годину

18. Извештај о раду Друштва са ограниченом одговорношћу Агенције за рурални развој општине Топола за 2022. годину

19. Програм рада Друштва са ограниченом одговорношћу Агенције за рурални развој општине Топола за 2023. годину

20. Измена Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2022. годину

21. Извештај о раду Локалног савета родитеља за школску 2021/2022 годину

22. Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова Предшколске установе “Софија Ристић” Топола

23. Програм рада Културног центра Топола за 2023. годину

24. Одлука о прибављању непокретности у јавну својину општине Топола

25. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својини општине Топола

26. Захтев ПУПД “Јањушевић” д.о.о. Прибој за повећање цене превоза путника на територији општине Топола

27. Извештај о раду Општинског већа општине Топола за период 01.07.2022.-31.12.2022. године

28. Одлука о измени одлуке о накнадама трошкова одборника Скупштине општине, чланова Општинског већа и радних тела које образује Скупштина општине и председник општине