Распоред одржавања ОНЛИНЕ менторских сесија за ОЦД на територији Општине Топола:

12.05.2023  17,00 часова
15.05.2023  12,00 часова
19.05. 2023  12,00 часова

Линк преко којег се заинтересовани учесници могу повезати је следећи:
https://undp.zoom.us/j/88428258864

Локална самоуправа (ЛС) Топола позива организације цивилног друштва (ОЦД) на обуку поводом Јавног позива расписаног у оквиру ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ 2 (ReLOaD2)”. ReLOaD2 је регионални пројекат који финансира Европска унија (ЕУ), а спроводи Програм Уједињених нација за развој (УНДП) у периоду од 2021. године до 2024. године.

Обука за све заинтересоване организације биће одржана 08.-09.05.2023.године у СКУПШТИНСКОЈ САЛИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА, БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА I БР.9 У 9 ЧАСОВА. Молимо Вас да присуствујете ОБУЦИ како би што успешније успешно предали своје пројектне апликације.

Циљ обуке:

унапредити вештине и технике управљања пројектним циклусом које су неопходне за квалитетно осмишљавање пројектних апликација у оквиру јавног позива за предлоге пројеката организација цивилног друштва који је  отворен од стране Општине Топола  и УНДП Регионалног програма локалне демократије на Западном Балкану 2.

Јавни позив расписан је 19.04.2023.године и шаљем Вам линк ка јавном позиву

https://topola.rs/javni-poziv-organizacijama-civilnog-drustva-za-predaju-predloga-projekata-u-okviru-programa-regionalni-program-lokalne-demokratije-na-zapadnom-balkanu-2-reload2-2/

 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ТОПОЛА

У ПАРТНЕРСТВУ СА ПРОГРАМОМ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ (УНДП)

РАСПИСУЈЕ:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА

ЗА ПРЕДАЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА

У ОКВИРУ ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ 2 (ReLOaD2)“

 

ReLOaD2 је регионални пројекат који финансира Европска унија (ЕУ), а спроводи Програм Уједињених нација за развој (УНДП) у периоду од 2021. године до 2024. године.

Локална самоуправа (ЛС) Топола позива организације цивилног друштва (ОЦД) из Републике Србије да доставе предлоге пројеката који су у складу са развојним циљевима Општине Топола из следећих приоритетних области:

  1. Друштвена брига о осетљивим категоријама
  2. Образовање,млади и унапређење здравих стилова живота деце
  3. Традиција, туризам и очување историјског наслеђа
  4. Јавно здравље и заштита животне средине
  5. Пољопривреда и одрживи рурални развој

 

Укупни индикативни износ доступних средстава је 69.949,00 УСД у динарској противвредности. Једна организација цивилног друштва може поднети више пројектних предлога, с тим да је максималан новчани износ средстава која могу бити додељена за имплементацију пројеката једној организацији цивилног друштва током укупног трајања ReLOaD2 пројекта 65,000 УСД.

 

Организације цивилног друштва могу да се пријаве за добијање средстава за подршку пројекту:

ЛОТ 1: вредност гранта од 10.000 до 25.000 УСД у динарској противвредности;

ЛОТ 2: вредност гранта од 2.000 до 5.000 УСД у динарској противвредности;

ЛОТ 3 (за удружења младих и удружења за младе): вредност гранта од 2.000 до 10.000 УСД у динарској противвредности.

Дужина трајања пројеката може бити:

За ЛОТ 1: од 6 до 9 месеци;

За ЛОТ 2: од 4 до 6 месеци;

За ЛОТ 3: од 6 до 9 месеци.

УНДП и Општина Топола задржавају право да не доделе сва расположива финансијска средства у случају да пројектни предлози  не задовољавају задате критеријуме.

 

ПРАВО УЧЕШЋА

Учешће у овом јавном позиву је отворено за сва удружења грађана (организације цивилног друштва) регистрована у складу с важећим законским прописима у Републици Србији. Све заинтересоване ОЦД детаљне информације о условима за пријаву и критеријумима за финансирање пројеката могу пронаћи у Смерницама за подносиоце пројекта у оквиру јавног позива.

ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Документација за пријаву на Јавни позив може се преузети од дана 19.04.2023. године путем линка (Општина Топола, сајт) https://topola.rs/ , и на интернет страници УНДП-а (www.rs.undp.org), као и слањем  захтева са називом заинтересоване организације на имејл: ler@topola.com . Питања у вези са овим Јавним позивом могу се постављати до дана 20.05.2023.године, односно до четвртог дана пред истек Јавног позива, слањем имејла на адресу reload.rs@undp.org. Одговори на питања биће послати имеjлом у року од три радна дана од пријема и биће јавно објављени на интернет страници локалне самоуправе.

ИНФОРМАТИВНЕ СЕСИЈЕ И МЕНТОРСКА ПОДРШКА

Инфо-сесија (дан отворених врата) за све заинтересоване организације биће одржана 25.04.2023.године  у 11 часова у Визиторском центру, улица Првог Устанка 1 А, 34310 Топола (Туристичка Организација ,,Опленац“ Топола) како би се представила правила и услови Јавног позива.

У току трајања Јавног позива биће организована обука за представнике заинтересованих ОЦД о пројектном циклусу и припреми предлога пројеката. Такође, заинтересованим ОЦД биће на располагању менторска подршка за припрему предлога пројеката, а која ће бити отворена и јавна.

Тачан датум и место одржавања обуке за представнике ОЦД биће објављени на интернет страници локалне самоуправе.

    

ПРЕДАЈА ПРИЈАВА:

Попуњена пријава (са комплетном захтеваном документацијом) треба да се достави у једном штампаном примерку и електронској форми (искључиво на УСБ меморији) у једној затвореној коверти путем препоручене поште на адресу:

 

Општина Топола, Комисија за оцену предлога пројеката по Јавном позиву упућеном  организацијама цивилног друштва, Булевар Краља Александра I број 9, 34310 Топола,

или лично током радних дана (понедељак-петак), у периоду од 07:00 до 15:00 сати у Општина Топола, Писарница Општинске управе Општине Топола, Булевар Краља Александра I број 9, 34310 Топола.

Спољашња страна коверте мора да садржи назнаку „За јавни позив ReLOaD2“, назив и адресу подносиоца пројекта, назив пројекта и навод “Не отварати.

Рок за предају или слање пријава је 24.05.2023.године , у 15 сати. О примљеној пријави ЛС ће водити уредну евиденцију. Сви подносиоци пријава који су предали предлоге пројеката, било да су прихваћени или одбијени, биће обавештени о резултату јавног позива најкасније 26.06.2023.године. Резултати ће бити објављени на интернет страници ЛС Топола, као и на огласној табли општине Топола.

Јавни позив за избор корисника/ца за похађање обука за развој дигиталних вештина младих из Бабушнице, Владичиног Хана, Врњачке Бање, Крушевца, Новог Сада, Суботице и Тополе

Јавни позив за избор корисника/ца за похађање обука за развој дигиталних вештина младих из Бабушнице, Владичиног Хана, Врњачке Бање, Крушевца, Новог Сада, Суботице и Тополе

Јавни позив за избор корисника/ца за похађање обука за развој личних и професионалних вештина младих из Бабушнице, Владичиног Хана, Врњачке Бање, Крушевца, Новог Сада, Суботице и Тополе

Јавни позив за избор корисника/ца за похађање обука за развој личних и професионалних вештина младих из Бабушнице, Владичиног Хана, Врњачке Бање, Крушевца, Новог Сада, Суботице и Тополе

 Позивно писмо на Јавну расправу

Поводом дефинисања специфичних области које ће бити тема јавних позива и верификације дефинисаних приоритета кроз партиципативно доношење одлукам у консултацији са ОЦД, а засновано на приоритетима дефинисаним у важећим локалним стратешким документима

Предлог приоритета

Пријавни формулар

Агенда

Позивно писмо

Кренуло се у активно у реализацију ReLOaD2 програма и пројекта Нове вештине за нове послове у Тополи и у складу са тим на следећим линковима можете видети јавни позив и линкове за пријаву и за промоцију на друштвеним мрежама.

https://www.facebook.com/100069720263735/posts/pfbid0TprhTgAkxAXwdveP6PTkDRcSKaVk4iGsk81JpYFmU1mrkUuEvF2g7EwXymcX789rl/

https://docs.google.com/forms/d/1VU4IxuStHiu32EhmfSVest7nP43glTG-uFNd-yDl5XM/viewform?edit_requested=true

Договорени термини за држање онлине менторске сесије су:

  • 12.05.2022. године од 15:00 до 17:00 часова
  • 13.05.2022. године од 15:00 до 17:00 часова
  • 17.05.2022. године од 15:00 до 17:00 часова

Онлине сесијама можете приступити преко следећег линка:

https://undp.zoom.us/j/82596839396

Јавни позив и смернице организацијама цивилног друштва за предају предлога пројеката у оквиру програма “Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (ReLOaD2)”

КОНТЕКСТ

Организације цивилног друштва (ОЦД) су важне за развој локалних заједница, али се и даље суочавају са изазовима који ограничавају њихове могућности да позитивно утичу на квалитет живота грађана. Ло­калне самоуправе (ЛС) обезбеђују значајна сре­дства за финансирање ОЦД из буџета, али у пракси се и даље дешава да расподела средстава није за­снована на јасним и транспарентним критеријуми­ма, да се не прати како су средства потрошена, а резултати пројеката којима су средства додељена не оцењују и не представљају адекватно у јавно­сти. Осим тога, као последица система образовања који не одговара потребама тржишта рада, млади немају довољно могућности за запослење. То је резултирало високом стопом емиграције.
Регионални програм локалне демократије на За­падном Балкану 2 (РеЛОаД2) надовезује се на раније успешне иницијативе које је подржала Европска унија (ЕУ) – Пројекат јачања локалне демократи­ је (ЛОД, 2009­-2016) и Регионални програм лока­лне демократије на Западном Балкану (РеЛОаД, 2017­-2020).

ЦИЉ

Циљ пројекта је да ојача демократију и процес ЕУ инте­грација на Западном Балкану оснаживањем цивилног друштва и подстицањем младих да активно учествују у процесу доношења одлука, као и да унапреди правни и финансијски оквир, како би подстакао развој цивилног друштва.

ФОКУС

• Јачање партнерстава између локалних самоупра­ва и цивилног друштва ширењем успешног модела транспарентног финансирања ОЦД (ЛОД мето­дологија) из буџета локалних самоуправа, ради унапређењу пружања услуга грађанима у лока­ лним заједницама.
• Подстицање локалних самоуправа да користе ја­вно финансирање ОЦД на транспарентан и развојно оријентисан начин, препознајући локалне потребе и прихватајући пројектно заснован приступ.
• Подстицање већег учешћа грађана, а посебно младих у процесу доношења одлука у локалним самоуправама.
• Пружање подршке спровођењу омладинских иницијатива, као и рад на побољшању економске перспективе младих у партнерским локалним самоуправама.

РЕЗУЛТАТИ (из прве фазе)

– Пет локалних самоуправа је учествовало у пројек­ту (Димитровград, Крагујевац, Куршумлија, Параћин и Шабац);
– Урађена је анализа механизама финансирања ОЦД у ових пет ЛС;
– Преко 20 представника из 5 локалних самоуправа који раде са ОЦД је завршило пет модула тренинга о упра­вљању пројектима и примени методологије за транспа­рентно финансирање ОЦД (тзв. ЛОД методологија);
– Четири локалне самоуправе су усвојиле методологију и измениле правилнике о финансирању ОЦД из буџета;
– 197 организација цивилног сектора је завршило тренинг из управљања пројектима;
– Преко 10.000 грађана је имало корист од 38 пројека­та организација цивилног друштва финансираних кроз јавне позиве.

ЦИЉНЕ ГРУПЕ

• Локалне самоуправе
• Организације цивилног друштва (ОЦД)
• Млади грађани/ке

У Србији, РеЛоаД2 ће деловати у 7 јединица локалних самоуправа:

• Бабушница
• Владичин Хан
• Врњачка Бања
• Крушевац
• Нови Сад
• Топола
• Суботица

ReLOaD2 UNDP веб страница

ReLOaD2 Facebook

Видео упутства