1. Предлог Одлуке о првој измени и допуни Одлуке о буџету општине Топола за 2022. годину

1а. Одлука о буџету општине Топола за 2022. годину

2. Разматрање Измене Кадровског плана општине Топола за 2022. годину

3. Предлог Одлуке о ангажовању екстерне ревизије завршног буџета општине Топола за 2021. годину

4. Предлог Одлуке о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације за експлоатацију камена – “Торови” 2021.

5. Предлог Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине општине Топола

6. Предлог Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда на територији општине Топола за 2022. годину

6а. Оперативни план одбране од поплава

7. Разматрање захтева ФЦЦ ЕЦО ДОО Београд огранак Лапово за повећање постојећих цена комуналних услуга

8. Разматрање Извештаја о раду Општинског већа општине Топола за период 1.07.-31.12.2021. године

9. Разматрање Извештаја о раду Општинског правобранилаштва општине Топола за период 1.01.-31.12.2021. године

10. Разматрање Извештаја о раду општинског штаба за ванредне ситуације општине Топола за 2021. годину

11.Разматрање Извештаја о раду за 2021. годину “Савант” д.о.о. Београд

12. Разматрање Извештаја о раду за 2021. годину Центра за социјални рад “Сава Илић” Аранђеловац Одељење у Тополи

13. Разматрање Програма рада за 2022. годину Центра за социјални рад “Сава Илић” Аранђеловац Одељење у Тополи

14. Разматрање Програма субвенција СОФК “Карађорђе” д.о.о. за 2022. годину

15. Разматрање прве измене и допуне Правилника о раду Туристичке организације “Опленац” Топола

16. Разматрање друге измене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Туристичкој организацији “Опленац” Топола

17. Упознавање са извештајем Туристичке организације о реализацији пројекта “Празници код куће”

18. Разматрање Треће измене Правилника о раду Предшколске установе “Софија Ристић” Топола

19. Разматрање Правилника о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова Предшколске установе “Софија Ристић” Топола

20. Предлог Решења о именовању Комисије за спровођење избора Савета Месних заједница

21. Предлог Решења о именовању Школског одбора ОШ “Сестре Радовић” Белосавци

22. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника Управног одбора Туристичке организације “Опленац” Топола

23. Предлог Решења о измени решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације