Позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину на територији Општине Топола за 2023. годину

Извештај о спроведеном процесу јавне расправе о нацрту одлуке

Позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину на територији Општине Топола за 2023. годину

Предлог одлуке

Јавна расправа о Нацрту Одлуке о буџету Општине Топола за 2023. годину

Извештај о спроведеном процецу јавне расправе о нацрту одлуке

Позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о буџету Општине Топола за 2023. годину

Буџетски портал – Нацрт одлуке о буџету за 2023. годину:

http://91.228.252.32/client/news/2/article/2142