Буџет општине Топола / Документа

Најзначајнији подаци везано за буџет општине Топола за 2023. годину налазе се на следећем линку:

https://budzeti.data.gov.rs/

Обавештење за подношење предлога пројеката у оквиру Програма “Општински економски развој у Источној Србији 2021-2025. фаза III-МЕД III “Пројекти од јавног интереса-акције “Општина Топола по мери грађана””

Прва измена и допуна Одлуке о буџету

Нацрт Прве измене и допуне Одлуке о буџету општине Топола за 2023. годину

Одлука о буџету за 2023. годину

Локални индекс парцитипативности – извештај 2022-2023

Послеревизиони извештај о мерама исправљања општине Топола по ревизији правилности и сврсисходности пословања

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и донешења буџетираеа општине Топола за 2024. годину

Упутство за припрему нацрта буџета општине Топола за 2023. годину

Прилог 1 – Преглед броја запослених и средстава за плате за 2023. годину

Обрасци за програмски буџет за 2023. годину – Предефинисани

Обрасци за програмски буџет за 2023. годину – Празни

Захтев за финансирање