Буџет општине Топола / Документа

Одлука о буџету општине Топола за 2024. годину

Извештај о спроведеном процецу јавне расправе о нацрту Одлуке о буџету општине Топола за 2024. годину

Образложење буџета за 2024. годину – након Јавне расправе

Образложење Одлуке о буџету општине Топола за 2024. годину

Одлука о буџету општине Топола за 2024. годину

Позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о буџету општине Топола за 2024. годину

Образложење Одлуке о привременом финансирању општине Топола за период јануар-март 2024. године

Одлука о привременом финансирању општине Топола за период јануар-март 2024. године

Анкета о предложеним пројектима који се могу финансирати из буџета за 2024. годину:

https://docs.google.com/forms/d/1bTs0rWsBaBP1vB3etm0cTyI6OvNhhnbeKCUHfMpRopo/edit

Прилог 1 – Преглед броја запослених и средстава за плате за 2024. годину

Захтев за финансирање

Упутство за припрему буџета за 2024. годину

Обрасци за програмски буџет 2024 – предефинисани