Избори за МЗ Витлина (Горња Трнава)

Избори за МЗ Винча

Избори за МЗ Белосавци

Решење о потврђивању кандидата – Божурња
Решење о потврђивању кандидата – Блазнава

Избори за Савете месних заједница

Роковник 26.2.2023.

Одлука о укупном броју листића

Одлука о коначном броју бирача

Одлука о боји листића

Правила о раду бирачке комисије

Одлука о накнадама, материјалним и другим трошковима везаним за спровођење избора за чланове Савета месних заједница

Распоред места

Допуна Одлуке о обрасцима

Одлука о изборним обрасцима

Образац 13 – Потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места

Образац 12 – Записник о раду Изборне комисије на утврђивање резултата

Образац 11 – Примопредаја бирачка комисије – Изборна комисија

Образац 10 – Овлашћење за праћење рада

Образац 9 – Записник о раду бирачке комисије

Образац 8 – Извештај о присутности на БМ

Образац 7 – Примопредаја Изборна комисија – бирачка комисија

Образац 6 – Контролни лист

Образац 5 – Гласачки листић

Образац 4 – Изборна листа кандидата

Образац 3 – Потврда о изборном праву

Образац 2 – Списак бирача

Образац 1 – Пријава кандидата

Обавештење МЗ

Роковник изборних радњи

Упутство 2 – Измена

Упутство за спровођење избора у МЗ

Измена упутства за спровођење избора у МЗ