Избори за Савете месних заједница


Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове Савета месне заједнице Маскар и Рајковац

Одлука о утврђивању укупног броја гласачких листића за избор чланова Савета месних заједница Јеленац, Јунковац и Липовац расписаних за 21.04.2024. године

Одлука о утврђивању коначног броја бирача за избор чланова Савета месних заједница Јеленац, Јунковац и Липовац расписаних за 21.04.2024. године

Одлука о утврђивању коначног броја бирача за избор чланова Савета месних заједница Овсиште и Шуме

Одлука о утврђивању укупног броја гласачких листића за избор чланова Савета месних заједница Овсиште и Шуме

Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове Савета месне заједнице Шуме

Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове Савета месне заједнице Овсиште

Одлуку о утврђивању укупног броја гласачких листића за избор чланова Савета месних заједница Јарменовци, Војковци, Доња Трешњевица, Крћевац, Наталинци, Пласковац и Светлић расписаних за 25.06.2023. године

Oдлуку о утврђивању коначног броја бирача за избор чланова Савета месних заједница Јарменовци, Војковци, Доња Трешњевица, Крћевац, Наталинци, Пласковац и Светлић расписаних за 25.06.2023. године

Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове Савета месне заједнице Доња Трешњевица, Крћевац и Светлић

Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове Савета месне заједнице Јарменовци, Војковци, Наталинци и Пласковац

Четврта измена Упутства за спровођење избора за чланове Савета месних заједница

Одлука о утврђивању укупног броја гласачких листића за избор чланова Савета месних заједница Жабаре, Горович и Горња Трнава

Одлука о утврђивању коначног броја бирача за избор чланова Савета месних заједница Жабаре, Горович и Горња Трнава

Роковник – Горња Трнава

Роковник – Горович

Трећа измена Упутства за спровођење избора за чланове Савета месних заједница

Обавештење МЗ Жабаре, Горович и Горња трнава (тз. варошица)

Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове савета месне заједнице Жабаре

Одлука о утврђивању укупног броја гласачких листића за избор чланова Савета месних заједница Белосавци, Винча и Витлина

Одлука о коначном броју бирача за избор чланова Савета месних заједница Белосавци, Винча и Витлина

Роковник 26.2.2023.

Одлука о укупном броју листића

Одлука о коначном броју бирача

Одлука о боји листића

Правила о раду бирачке комисије

Одлука о накнадама, материјалним и другим трошковима везаним за спровођење избора за чланове Савета месних заједница

Распоред места

Обавештење МЗ

Роковник изборних радњи

Упутство 2 – Измена

Упутство за спровођење избора у МЗ

Измена упутства за спровођење избора у МЗ

Пословник изборне комисије

Одлука о бирачким местима